-Almmuhus-
OĐĐASATEanet ja eanet mánát ožžot sámi mánáidgárdefálaldaga

Eanet ja eanet mánát ožžot sámi mánáidgárdefálaldaga

-

-

Sámediggeráđđi lea juolludan 15,1 miljon ruvnno mánáidgárdedoarjjan 62 mánáidgárdái ja 20 ovddidanprošektii ja mánáidgárdeávdnasiidda. Sámediggi lea dán jagi ožžon eanet ohcamiid go ovddit jagiid, ja ollu eanet mánáin lea sámi mánáidgárdefálaldat.

Dán jagi lea 848 mánás Norggas sámi mánáidgárdefálaldat. Diibmá lei lohku 758.

– Mu mielas lea hui buorre go Sámedikki mánáidgárdefálaldaga áŋgiruššan lea buktán bohtosiid. Eanet ja eanet mánát ožžot sámi mánáidgárdefálaldaga, ja dat lea hui buorre. Boahtteáiggi giellageavaheaddjit han leat dáin mánáidgárddiin, ja Sámedikki beales háliidat mii čielga áŋgiruššama mánáid árgabeaivvi ektui mánáidgárddiin, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen Sámedikki preassadieđáhusas.


Sámediggeráđđelahttu Mikkel Eskil Mikkelsen lea duhtavaš go eanet mánát ožžot sámi mánáidgárdefálaldaga. Govven: Kenneth Hætta.

 

Vuoruheimmet giellabarggu nannema mánáidgárddiin

Dán jagi lea juolluduvvon doarjja 19 ovddidanprošektii main fokusis lea mánáidgárddi beaivválaš giela nannen báikkálaš árbevirolaš sámi kultuvrra bokte.

Earret eará lea addojuvvon doarjja sierra sámi giellabargiide, giellačeahppái, mánáidgárddiin sihke Davvi- ja Mátta-Sámi guovllus.

– Prošeavttaid nu go giellačeahppi/gielebarkije lea dálá Sámediggeráđđi válljen vuoruhit danne go mii háliidat nannet sámegiela mánáidgárddiin lassin beaivválaš bargiide. Dat addá mánáidgárddiide rámma bargat giellabargguin ja doaibmat deaŧalaš resursan mánáidgárddiide erenoamážit mánáidgárddiin mat leat olggobealde guovddáš guovllu, dadjá Mikkelsen.

 

Ásahit ođđa mánáidgárdefálaldaga

Dán jagi juolludemiin vuoruhii Sámediggeráđđi maiddái ođđa mánáidgárdefálaldaga ásaheami. Troanddima gielda oažžu 300 000 ruvnno ođđa sámi mánáidgárddi ásaheapmái Troanddima gielddas.

Sámediggeráđđi lea maiddái juolludan doarjaga pedagogalaš ávdnasiidda. Dán jagi lei dušše okta ohcci dán ortnegis. Davvi Girji AS lea ožžon 1 568 800 ruvnno pedagogalaš ávnnaspáhkaid ráhkadeapmái mat movttiidahttet áicat ja leat fysalaččat aktiivan.

 

Juolludusat mánáidgárddiide miehtá riikka

Sámediggeráđđi juolludii maiddái 7 120 000 ruvnno doarjaga sámi mánáidgárddiide ja Norgga mánáidgárddiid sámi ossodagaide. Doarjja lea juolluduvvon 31 mánáidgárdái, sihke priváhta ja gielddalaš sámi mánáidgárddiide ja ossodagaide.

 

Mánát ja fálaldagat leat fokusis

Dasa lassin lea juolluduvvon 2 535 000 ruvnno doarjja sámi giellaoahpahussii mánáide Norgga mánáidgárddiin. Dát doarjja addojuvvui 31 mánáidgárdái miehtá riikka.

– Sámedikki doarjjaortnegat leat mielde dahkamin erohusa. Mánáidgárddit miehtá Norgga sáhttet dál nannet fálaldagaset ja addit mánáide buoret sámegielat árgabeaivvi doarjjaortnega geažil. Midjiide lea deaŧalaš ahte mánát leat fokusis ja bargat dan ala ahte mánáin lea buoremus fálaldat ja dán jagi juolludusat leat deaŧalaččat dán mihttomeari juksamii, dadjá Mikkelsen loahpas preassadieđáhusas.

-Almmuhus-