-Almmuhus-
OĐĐASAT– Duođalaš falleheapmi lullisámiid vuosttá

– Duođalaš falleheapmi lullisámiid vuosttá

-

-

Rødt bellodat ii doarjjo ráđđehusa evttohusa giddet sámeskuvlla Gaska-Norggas, ja ávžžuha dál ráđđehusa doarjjabellodagaid hilgut evttohusa ráđđehusas.

Rødt bellodat ávžžuha daid bellodagaid geat dorjot veahkkin ráđđehusa, hilgut sámeskuvlla heaittihanárvalusa.

– Gaska-Nøørjen saemienskovle lea dehálaš lullisámegiela nanusmahttimii, identitehtii ja kultuvrii Gaska-Norggas. Sámeskuvla ii leat dušše giellaoahppaninstitušuvdna, muhto maiddai lullisámegiela gáhttejeaddji. Lea hui stuora árvu sámegielas Helgelánddas, lohká guovddášstivraláhttu Rødt bellodagas Ingeborg Steinholt.

 

– Duođalaš falleheapmi

Oahpahus lea sihke báikkálaččat ja gáiddusoahpahusa bokte. Oahppit leat skuvllas jahkebeali hávális ja muđui leat sii mielde gáiddusoahpahusas.

– Go ráđđehus dál evttoha heaittihit sámeskuvlla, de sii eai čuovo vuođđolága ja ILO-konvenšuvnna 169. Heaittiheapmi lea duođalaš falleheapmi lullisámi giela ja kultuvrra vuosttá. Jus heaittihuvvo, de manahuvvo buot erenomaš máhttu dáin surggiin maid leat nannen áiggiid čađa. Mii áigut maid muittuhit ahte lulli-sámegiella lea Unesco-listtus gielaid searvvis maid ballet jávkat, joatká Steinholt.

 

Signálat ahte unnidit doarjagiid

Heaittihanevttohus buktá signálaid ahte áigot viidáset unnidit doarjagiid sámiide. Saemien Sijte šaddet maid vuordit go álggahandoarjja ii leat juolluduvvon stádabušeahtas.

– Lea váivi ja duođalaš dilli go jurddašan sámi álbmoga birra geat leat massán buolvvaid dáruiduhttimii maid Norgga stáda lea čađahan. Áigi ja ipmárdus lea masa lea dárbu vai áššit njulget fas. Stádabušeahttaevttohusain ii oidno dakkár ipmárdus, loahpaha Ingeborg Steinholt.

-Almmuhus-