-Almmuhus-
KULTUVRADorvvasta eatnigiela šuoŋaide oktovuođas

Dorvvasta eatnigiela šuoŋaide oktovuođas

-

-

Rievtti mielde lea Sárá Márjá Guttorm metállajoavkku lávlu, muhto go oktovuohta badjánii sámevuođa ektui, de lávlugođii fas sámegillii. 

Olmmáivággilaš Sárá Márjá ­Guttorm (25) lea ássan Bergenis guhtta jagi.

Go dovdagođii oktovuođa ja áibbašeami sámi servodahkii, de lávlugođii fas ­sámegillii. 

– Mánná- ja nuorravuođas lei sámevuohta nu diehttelas. Min ruovttus lei sámegiella dábálaš ja dieđusge lei mus gákti. Go fárrejin Bergenii, de dovdagohten okto­vuođa ja ohppen makkár mearkka­šupmi sámevuođas lea munnje. Dovden dárbbu geavahit, čállit ja lohkat eanet sámegiela. Mun osten DAB-rádio maid vai bessen gulda­lit sámerádio, boagusta Sárá ­Márjá. 

Sámi šuoŋat leat jeđđehussan go ruovttumiella badjána. Mannan vahkkus ovdanbuvttii dáid Sámi álbmotbeaivvi doaluin ja Perspektivet museas Romssa gávpogis. 

– Lei hui somá boahtit ruoktot ja ovdanbuktit sámi musihka. In leat ovdal lávlon sámi doaluin, mii lei hui erenomáš ja somá. ­Munnje mearkkašii dát hui olu, lohká Sárá Márjá. 


Konsearta: Sárá Márjá ii leat ovdal sámi doaluid oktavuođas lávlon, muhto mannan vahkkus lávllui Romssa Sámi álbmotbeaivvi doaluin ja son čuojahii maiddái konsearttaža Perspektivet museas.  
Govven: Kila Anti 

 

Metállamusihkkár

Dábálaččat lávlu oainnat Sárá Márjá «Cretura» metállajoavkkus. Joavku lea čuojahan ovcci jagi ja Sárá Márjá álggii lávlun 2013:s. 

– Mun lean álo liikon metállamusihkkii ja go ožžon vejolaš­vuođa álgit jovkui, de dieđusge dohppejin dan. Cretura čuojaha symfonalaš ekstrema metálla. Justa dál leat olu ođđa lávlagiid ráhkadeamen, muitala lávlu ja suođđá smávva čiegusvuođa. 

– In sáhte nu hirbmat olu muita­lit ođđa lávlagiid birra, ­muhto fargga dáidá boahtit maiddái metállalávlla sámegillii. Várra, hmm, lea veahá suollemas ášši, dadjá son. 


Metállalávlu: Beaivválaččat lávlu Sárá Márjá «Cretura» metállajoavkkus. Son muitala ahte fargga dáidá sámegielat metállašuokŋa ilbmat. 
Govven: Tom Pettersen

 

Sámi EP

Son ii leat dušše metállajoavk­kuin buvttadeamen ođđa musihka.

Sárá Márjjás lea áigumuš almmuhit EP mas leat iežasráhkaduvvon sámi šuoŋat. 

– Mun lean várra jagi jo dadjan ahte háliidan almmuhit EP, muhto go barggan dainna áibbas okto, de ádjána dan perfekteret. Doaiv­vu mielde beasan dan almmuhit dán jagi, livččii somá gárvet dan ovdal geasi, dadjá son. 

 

Bajásšaddan musihkain 

Sárá Márjá Guttorm lea bajásšaddan musihkain ja jurddašišgođii 14–15-jahkásažžan ahte háliida musihkain bargat.

– Musihkka leamaš álo oassin mu eallimis. Áhčči lea musihkkár, son lea álo čuojahan gitára, lávlon ja juoigan. Dat lei hui dábálaš min ruovttus ja muittán ahte lávejin nieiddažin goargŋut mánáid borran­stullui ja lávlut iežan mikrofovdnii mii lei njuikunbátti geahči. Lávejin álo lávlut Ariel ábinieidda lávlagiid ja vuortnuhin iežan guldaleddjiid speažžut gieđaid. Go ollejin joatkkaskuvla ahkái, de vázzen Kongsbakken joatkkaskuvlla dáppe Romssas ja dáppe čađahin musihkkasuorggi. Dan rájes lean jurddašan ahte musihkka ferte oassin mu eallimis ja ahte dainna ferten oppáigge bargat, dan in sáhte luoitit, loahpaha Sárá Márjá Guttorm. 

-Almmuhus-