-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATCuvken glásaid politiijaviesus

Cuvken glásaid politiijaviesus

Journalista

-

-

Iđitija válde politiijat Tromssas muhtin albmá giddagassii, roava bahádaguid ovddas.

Tromssas gávnnahalai muhtin badjelaš 20 jahkásaš almmái politiijaide, go lei cuovkumin máŋga stuorra glása Tromssa politiijaviesus. Almmái lea maid bilidan máŋga lohkankoartta ja iešguđetlágan teknihkalaš rusttegiid politiijaviesu olggobealde. Politiijat váidet albmá roava bahádaguid ovddas.

Dán čállet Tromssa politiijat Twitteris.

 

-Almmuhus-