-Almmuhus-
VALÁŠTALLANČuovvu NM-gilvvuid

Čuovvu NM-gilvvuid

-

-

Sámediggepresideanta Aili Keskitalo galleda Romssa gávpoga ja čuovvu Norggameašttirgilvvuid heargevuodjimis ja njoarosteamis dán vahkkoloahpa.

Sámi vahkku oktavuođas lágida Sámiid Valáštallanlihttu – Norga ja Midnight Sun Marathon Norggameašttirgilvvuid heargevuodjimis ja njoarosteamis.

Sámediggepresideanta Aili Keskitalo boahtá Romsii daid čuovvut, son searvá njorostallama rahpama ja bálkkašumiid juohkimiid lávvardaga ja heargevuodjima rahpamii sotnabeaivvi, dieđiha Sámediggi.

-Almmuhus-