-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Čielggos vuoddjit

Čielggos vuoddjit

-

-

Politiijat leat dárkkistan biilavuddjiid.

Hámmerfeasta politiijat leat čađahan promilladárkkisteami Skáiddis, dieđiha politiija Twitteris. 26 biilavuoddji leat dárkkistuvvon, buohkat besse viidásat vuoddját. 

-Almmuhus-