-Almmuhus-
OAIVILATCealká­muš Sámi Journa­listtaid Searvvis Sámi alla­skuvlla stivrii:  Sámi journa­listihka oahppu lea dehá­laš sámi...

Cealká­muš Sámi Journa­listtaid Searvvis Sámi alla­skuvlla stivrii:  Sámi journa­listihka oahppu lea dehá­laš sámi servo­dahkii

-

-

Sámi journalisttaid searvvi (SJS) stivra háliida dákko bokte fuomášuhttit Sámi allaskuvlla stivrra das ahte sámi journalistihka bacheloroahppu lea dehálaš oahppofálaldat sámi servvodahkii. SJS oaivvila ahte lea dehálaš ahte journalistihka oahppofálaldat gávdno sámegillii ja Sámis.

SJS stivra sávvá Sámi allaskuvlla doalahit sámi journalistihka bacheloroahppu ain ovddosguvlui. SJS oaidná Sámi allaskuvla guovddáš alitoahppoásahussan. Mii oaivvildit ahte sámi journalistihkka bacheloroahppu lea dehálaš oahppofálaldat sámi servvodahkii. Oahppu sáhttá buorebut heivehuvvot sámi mediaásahusaid dárbbuide. SJS lea mearkkašan ahte sámi journalistihka bacheloroahppu ii leat lágiduvvon maŋimuš oahppojagiid Sámi allaskuvllas iešguđetge sivaid geažil.

– Dan šállošit ja sávvat ahte sámi allaskuvlla ja stivra bidjet návccaid nannet oahpu ja fágabirrasa Sámi allaskuvllas, dadja Anna Sunna, SJS ságadoalli.

Sámi allaskuvla lea bidjan ollu barggu buoridit sámi journalista bacheloroahpu. Mii leat gullan ahte evaluerema maŋŋel lea ođđa oahppoplána ráhkaduvvon gos evalueren lea váldojuvvon vuhtii. Mis lea ballu ahte oahpu lea álkit heaittihit go álggahit.

– Journalistihkas lea guovddáš rolla demokratiijas. Dieđuid juohkit, roggat ja čielggadit áššiid servvodagas. Heaittihit sámi journalistaoahpu váikkuha njuolggut sámi servvodahkii ja demokratiijai jos Sámis ii leat girjás servvodatdigaštallan. Ovddit servvodatdigaštallama lea gáibideaddji doaibma ja oahppu lea buorre vuođđu dan dahkat. Oahppu lea maid máilmmi dehálaš sihkkarastin dihte kvalitehta mediain.

Sámi mediaásahusain lea buolli dárbu rekrutteret bargiid ja sis lea váttis dan dahkat. NRK Sámi ođasredaktevra muitala iFinnmark neahttabáikkis 22.11.2022 NRKa hástalusa gávdnat oahppan journalisttaid ja ahte lea dárbu ahte journalistaoahppu álggahuvvo fas:

«Om vi skal klare å lage en journalistikk som vi treffer vårt publikum med, så har vi behov for en egen journalistutdanning som klarer å produsere flere samiske journalister», sier nyhetsredaktør Roger Østby i NRK Sápmi i Karasjok.»

–  Máŋga ásahusa leat ieža váldán ovddasvástádusa oahpahit ođđa journalisttaid. Dan oaidnit buorren, muhto ii sáhte eisege gilvalit sámi journalistabachelor oahpuin. Mii oaivvildit leat dehálažžan ahte Sámi allaskuvla doalaha sámi journalistihka bacheloroahpu boahttevuođas ja almmuhit sámi journalistihka bacheloroahpu ohcan ládje, dadja

Eanet liŋkkat mat čájehit sámi mediaid stuora dárbbu virgádit journalisttaid ja movt sii ieža geahččalit oahpahit journalisttaid.

06.10.2021 Dálá dilis sámegielat journalisttat leat unnán ja hárjehallanprográmmain geahččalitge movttiidahttit ja skuvlet ođđa sámegielat olbmuid mediasuorgái: Yle Sápmi skuvle hárjehallanprográmma bokte ođđa sámegielat mediabargiid – «In mun jurddaš, ahte suomagillii barggašin dákkár barggu».

06.05.2022. Dal SVT ohcá aspiránttaid oahppoprográmmii mii álggahuvvo skábmamánus: https://www.svt.se/nyheter/sapmi/svt-s-pmi-ohc-olbmuid-oahppo

30.05.2022 Dá leat NRK ođđa sámi taleanttat: https://www.nrk.no/presse/nye-talenter-i-nrks-samiske-talent–og-rekrutteringsprogram- 1.15972347?fbclid=IwAR3owU7DAB0b1cQMEGVum4_YuFruq2hwLqyvBxD- C7jjj_3hWQPJekkfs_Y

-Almmuhus-