-Almmuhus-
OĐĐASATBovdejit studeanttaid fárrui hábmet gárrenmirkonjuolggadusaid

Bovdejit studeanttaid fárrui hábmet gárrenmirkonjuolggadusaid

-

-

Studeanttat ja sii geat barget universitehtas leat ovttas ráhkadeame njuolggadusaid movt gieđahallat alkohola ja lobiheames gárihuhttinávdnasiid.

UiT Norgga árktalaš universitehta čállá ahte sii beroštit iežaset studeanttain ja bargiin, ja dan dihte háliidit ráhkadit čielgaset njuolggadusaid gárrenmirkogeavaheami ektui, mii lea veahkkin vai gárrenmirkkut eai galgga leat bártin studeanttaide dahje bargiide.

 

Bovdejit studeanttaid digaštallat

Čuolmmat maid áigot digaštallat leat hástalusat mat sáhttet čuožžilit studeanttaide alkoholain ja lobiheames gárihuhttinávdnasiiguin.

Movt galgá studeanta gieđahallat jus nubbi studeanta geavaha narkotihka ja lea studereme fágaid mat gusket skihkalašvuođaárvvoštallamii.

– Lea go ortnegis boahtit oahpahussii go ii leat čielgan maŋŋel go lea juhkan alkohola? Makkár rádji galgá leat fáttarvahkkus alkoholageavaheami ektui? Leat oasit maid gárihuhttineastadandoaibma AnsvarsFULL ja Campustinget jerret disdaga ođđajagemánu 23. beaivvi go lágidit gáfestallama universitehtas Álttás.

-Almmuhus-