-Almmuhus-
OĐĐASATBili­deapmi Syd­varanger ruvk­kes

Bili­deapmi Syd­varanger ruvk­kes

-

-

Mannan vahkkoloahpa leat vuollel 18-jahkásaš nuorat bilidan Sydvaranger ruvkkes Mátta-Várjjagis.

Politiijain leat eambbo namat olbmuin geaid balahit sivalažžan dan áššis.

– Mii leat sihkkarastán duođaštusaid, ja leat gažadan vihtaniid ja áššáiguoskevaš olbmuid, geaid balahit sivalažžan áššái. Lea sáhka eambbo vearredahkkiin geat leat vuollel 18 jagi boarrásat, geat leat dahkan roavva vahágiid miljonhattiid ovddas. Ášši dutkojuvvo viidáset, dadjá politiijaadvokáhtta Marit Valan.

-Almmuhus-