-Almmuhus-
OĐĐASATÁvžžu­hit olbmuid máksi­goahtit rehke­giid

Ávžžu­hit olbmuid máksi­goahtit rehke­giid

-

-

Korona roasu geažil ballá bearrandoaimmahat Lindorff vealgebearranáššiid lassáneamis, ja ávžžuhit olbmuid máksigoahtit rehkegiid ruđain maid leat seastán.

Bearrandoaimmahat Lindorff merošta bargguhisvuođa ja badjelmeare olu vealggi olbmuin dagahit eambbo vealgebearranáššiid čakčii. 

– Mii vuordit vel stuorát lassáneami vealgebearranáššiin go jagi 2014 lei, go dalle lei ruhtaroassu ja bearregolut ledje beliin lassánan. Norggas lea dál vealgedássi mearkkašahtti olu badjelis go ovdal, ja vel leat olu olbmot biddjon eret bargguin ja leat barggu haga, muitala Lindorff vealgeekonoma Morten Trasti preassadieđáhusas. 

Bearrandoaimmahat Lindorff jáhkká ahte suorggit maidda lea buot eanemus čuohcan koronadilli, dovdet ruhtaroasu buot eanemus, ja dat leat mátkeealáhusat, idjadan- ja guossohansuorggit ja maiddái okta oassi gálvogávppiin. 

Dat čuohcá maid sidjiide geain lea juo ovdalaččas vuollin bálkádienas. 

Historjjálaš loguid mielde vuordá Lindorff ahte eanemus vealgebearranáššit bohtet čakčat ja dálvet, ja lea dan dihte go váldá sullii 45 beaivvi ovdal go rehket, man ii leat máksán, manná bearrandoaimmahahkii. Olusat leat seastán ruđa ja seammás maid kredihta maid sáhttet geavahit, ja dat maŋida olu dainna ahte rehkegat mannet vealgebearrái. 

Ovdal koronaroasu ledje vealgebearranáššiid logut juo badjin, vuosttaš njealjádasjágis lei juohke vealgebearrankunddaris gaskamearálaččat 20 000 ruvnno vealgi. 

(©NTB)

-Almmuhus-