-Almmuhus-
-Almmuhus-
VALÁŠTALLAN– Vuoruhat nissoniid

– Vuoruhat nissoniid

-

-

Norgga heaibunlihttu generálačálli muitala iežaset maŋimuš jahkebeale vuoruhan nissonheaibuid.

– Lea áibbas riekta Signe Maries ahte nissonheaibuid livčče galgan eambbo vuoruhit, muhto lihtus lea unnán resurssat ja leat šaddan vuoruhit. Dál leat vuoruhan nissoniid ja mihttu lea ahte mis galgá leat nissonjoavku 2020 OG:i. Mii leat čavčča rájes geavahan eambbo resurssaid nissonheaibumii, lohká Norgga heaibunlihttu Generálačálli ja deattuha sihke dievddut ja nissonat šaddet iežaset resurssaid geavahit.

 

– Ii livčče galgan vuoruheame duohken

Signe Marie Fidje Store lea Ávviris moaitán Norgga heaibunlihttu, ja lohkan lihttu vuoruhit dievdoheaibuma ovdalii nissonaheaibuma. Norgga heaibunlihttu generálačálli Rolf Røtnes ii čuovvol Fidje Store čuoččuhusa ollásit, go muitala iežaset maŋimuš jahkebeale vuoruhan nissonheaibuid ja leat earret eará virgádan nisson riikahárjeheaddji olles áigái.

– Ii livčče galgan leat vuoruheame duohken, muhto leat unna lihttu ja lea miellahtumáksu mii dagaha ahte mii ceavzit, lohká son.

 

Loga maid: – Lea leamaš neavrri lossat

 

Historjjálaš

Røtnes rámida Signe Marie Fidje Store ja lohká historjjálaš dáhpáhussan ahte Norga beassá oasálastit guvttiin heaibuin Olympiagilvvus. Fidje Store lea vuosttas nisu Norggas gii galgá heaibut Norgga ovddas Olympiagilvvuin goassege.

– Mun ja máŋga eará, leat čuvvon Signe Marie dobbelis nuorravuođa rájes. Lean oaidnán ahte sus lea taleanta, muhto ahte ceavzá dál jo nu bures senioraluohkás, lea measta áddetmeahttun. Lea historjjálaš buorre, lohká Norgga heaibunlihttu generálačálli.

– Lea issoras váttis kvalifiseret OG:i, heaibun lea máilmmiválaštállan ja dušše 20 riikka juohke deaddoluohkás besset oasálastit OG:i. Son lea buori barggu bargan, ja mii leat hui lihkolačča. Lea historjjálaš, lohká Rolf Røtnes.

 

Kvalifiseren lea váttis

Rolf Røtnes lohká measta áddetmeahttun ahte Signe Marie Fidje Store ná nuorran nagoda kvalifiseret iežas OG:i, ja deattuha dat čájeha man ollu návccaid son lea bidjan heaibumii. Norgga heaibunlihttu lei 2020 OG:i bidjan vuoruheame.

– Lea ollislaččat su gudni ahte son dál lea beassan OG:i. Mii eat lean nagodan plánet ahte son kvalifisere dán jagáš OG:i, muhto ahte dan nagoda, lea máilmmi buorre. Dál mii dušše illudat, lohká Røtnes.

 

-Almmuhus-