-Almmuhus-
OĐĐASAT– Vuorasolbmot galggaše beassat oasálastit politihkas 

– Vuorasolbmot galggaše beassat oasálastit politihkas 

-

-

Sámedikki vuorrasiidráđđi vuorjašuvvá go unnán vuorrasat leat nominerejuvvon sihkkaris sajiide gieldda- ja fylkkediggeválggaid válgalisttain.

Politihkalaš bellodagat ja listtut ráhkkanit čavčča gielda- ja fylkkadiggeválggaide.

Sámedikki vuorrasiidráđđi vuorjašuvvá go unnán vuorrasat leat nominerejuvvon sihkkaris sajiide válgalisttain vaikke diehtit ahte vuorrasat lassánit.
Vuorrasiidráđđi čállá preassadieđáhusas, ahte Norgga álbmogis leat jo miljovnna ássi badjel 60 jagi.
– Danne lea dehálaš ahte vuorasolbmot besset oasálastit politihkalaš stivrenvuogádagas, ja erenoamážit maŋŋel go leat oktiičaskán gielddaid ja fylkkaid, de politihkalaš áššiid mearridit dál guhkkelis min go ovdal. Álbmotválljejuvvon orgánain váilot dál vuorrasiid ovddasteaddjit.

 

Sámedikki vuorrasiidráđđi oaivvilda ahte vuorrasat galggašedje vuolgit válgalisttuide evttohassan sihkkaris sajiide nu ahte sis lea vejolašvuohta beassat gielddastivrraide ja/dahje fylkkagielddaide. Go dáid listtuin leat evttohassan, de lea maid vejolaš válljejuvvot gielddaid ja fylkkaid vuollásaš lávdegottiide.

 

Ávžžuhit fátmmastit vuorrasiid

– Sámedikki vuorrasiidráđđái lea dehálaš ahte politihkalaš bellodagain ja listtuin leat válgaprográmmat main lea fokus vuorrasiidpolitihkkii. Go vuorrasat oasálastet politihkalaš bargguin báikkálaččat, de besset iežaset eallineavttuid ovdánahttit gielddain ja fylkkain, čállá ráđđi preassadieđáhusas

Sámedikki vuorrasiidráđđi ávžžuha politihkalaš bellodagaid ja listtuid maiddái vuorrasiid fátmmastit politihkalaš stivrenvuogádagas ja maiddái hábmet vuorrasiidpolitihka iežaset válgaprográmmain,
 

-Almmuhus-