-Almmuhus-
OĐĐASATVuonnamárkanat eai lágiiduvvo

Vuonnamárkanat eai lágiiduvvo

-

-

Dál lea mearriduvvon ahte Vuonnamárkanat 2020 šluhttejuvvojit dan lassánan njoammumis mii Norggas lea vávjon maŋimuš beivviid ja einnosteapmi njoammumis boahttevaš vahkkuid.

 Márkana lágideaddjit máksigohtet ruovttoluotta buohkaide geat leat oastán bileahtaid ja vuvdiide geat leat dieđihan márkaniidda.

Vuovdaleaddjit ovdanbuktojit musea neahttasiidduin, maiddái Facebook-siiddus nu ahte buohkat, geat ledje plánen gávppašit márkaniin, sáhttet váldit oktavuođa vuovdaleddjiin. Konsearta, mii lei plánejuvvon Sara Marielle Gaupiin ja Andreas Gunderseniin, čađahuvvo digitálalaččat.

-Almmuhus-