-Almmuhus-
OĐĐASATVuojadan­oahpahus­doarjja mánáid­gárde­mánáide

Vuojadan­oahpahus­doarjja mánáid­gárde­mánáide

-

-

Ulbmil doarjagiin lea oažžut mánád šaddat oadjebassan čázis.

Stádahálddašeaddji dieđiha iežaset neahttasiiddus ahte suohkanat, mánáidgárddit ja eaktodáhtolaš organisašuvnnat sáhttet ohcat mánáidgárdemánáide vuojadanoahpusdoarjaga. 

Sii čállet ahte Romssas ja Finnmárkkus leat 1388 máná mánáidgárddiin geat sáhttet oažžut doarjaga vuojadeapmái. Ohcanáigemearri lea njukčamánu 1. beaivve. 

Stádahálddašeaddji ávžžuha mánáidgárdeeaiggádiid/suohkaniid sáddet oktasaš doarjjaohcamuša iežaset mánáidgárddiide. Oahpahus galgá dollojuvvot mánáidgárddiid rabasáiggis, ja galgá dáhpáhuvvat baseaŋŋas. 

-Almmuhus-