-Almmuhus-
OĐĐASATVuođđoskuvllain ja joatkkaskuvllain dássedis eksámenbohtosat

Vuođđoskuvllain ja joatkkaskuvllain dássedis eksámenbohtosat

-

-

Vuođđoskuvllaid ja joatkkaskuvllaid gaskaboddosaš eksámenbohtosat čájehit smávva rievdadusaid ja dat leat buorit ođđasat.

Vuođđoskuvllaid ja joatkkaskuvllaid gaskaboddosaš eksámenbohtosat giđa 2019 leat válbmasat.

– Leat smávva rievdadusat ja dat leat buorit ođđasat. Stabiila bohtosat čájehit ahte eksámen lea sullii seamma váttis go vássán jagiid, dadjá Oahpahusdepartemeantta stádačálli Julie Midtgarden Remen preassadieđáhusas.

Go eksámenbihtát leat iešguđetláganat jagis jahkái, de lea dábálaš ahte árvosátnegaskamearri rievddada. Dat mielddisbuktá maid ahte eksámenbohtosiid ii sáhte buohtastahttit juohke jagi, ja danne ii eai sáhte maid geavahuvvot dadjat maide olahusaid birra.

– Matematihkas oaidnit earret eará ahte gaskamearri dán jagi lea stabiliseren. Lea leamaš smávva lassáneapmi árvosátnegaskamearis daid maŋemus jagiid ja dál leat buori dásis. Systemáhtalaš áŋgiruššan vuođđomáhttui ja ohppiid oahppamii jagiid badjel lea addán bohtosiid, dadjá Midtgarden Remen.

 

Nieiddat birgejit buorebut

Joatkkaskuvllain leat maid smávva rievdadusat buohtastahttojuvvon gaskaboddosaš eksámenárvosániiguin diimmážiin. Nieiddain lea gaskamearálaččat buoret eksámenárvosátni go bártniin olu fágain joatkkaskuvllas.

Matematihkka ja reálafágaid bohtosat leat eambbo dássádat.

– Oassin oahppoplána ođastemiin, mainna dál bargat, de mannat maid eksámenortnega čađa vai dat lea heivehuvvon ođđa oahppoplánaide. Sierra joavku bargá dainna ja galget buktit evttohusaid ođđa eksámenhámiide daid rámmaid siskkobealde, dadjá stádačálli.

-Almmuhus-