-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Vujii vuodjinkoartta haga ja darvánii

Vujii vuodjinkoartta haga ja darvánii

-

-

Politiijat dieđihit Twitteris ahte mánnodateahkeda šattai dievdu, geas ii lean vuodjinkoarta, guođđit skutera ja vázzát. 

Muhtin Deanu dievdu, geas ii lean vuodjinkoarta, darvánii skuteriin Deanuleahkái. Almmái áiggui luoikkahit goaivu politiijain, muhto politiijat dihte ahte albmás ii leat vuodjinkoarta ja gilde albmá vuodjimis gosa ge. 

– Almmái šattai vázzit biilaluddii ja das geahččalit oažžut sáhtu. Skuter bázii báikái, čállet politiijat. 

- Advertisement -
-Almmuhus-