-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATVujii 220 km/d ja válddahalai

Vujii 220 km/d ja válddahalai

-

-

Mannan vahkkoloahpa leat johtolatpolitiijat doallan leahttudárkkistemiid Álttá suohkanis. 

Finnmárkku politiija dieđiha vuossárgga Twitteris ahte johtolatpolitiijat leat doallan leahttudárkkistemiid Álttás. Sii leat dárkkistan iešguđetge sajiin, sihke gos leahtturádji lea 80 km/d ja 90 km/d. 

Politijat leat duoguštan 13 vuoddjinkoartta ja sáhkuhan 12 olbmo leavttu dihte. Alimus leaktu mihtiduvvon sajis gos leahtturádji lea 80 km/d lei 146 km/d, ja alimus leaktu sajis gos leahtturádji lea 90 km/d lei 220 km/d.

-Almmuhus-