-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATVihtta guorbme­biilla ožžo vuodjin­gildosa Nuorta-Finn­márkkus

Vihtta guorbme­biilla ožžo vuodjin­gildosa Nuorta-Finn­márkkus

-

-

Stáhta geaidnodoaimmahat dárkkistii biillaid Deanus guđát ja čihččet beaivvi mannan vahkus. Vihtta guorbmebiilla oktan goallosvovnnain ožžo vuodjingildosa.

Stáhta geaidnodoaimmahat dárkkista johtolaga buoridan dihtii buohkaid johtolatsihkarvuođa. Buohkat galget beassat johtit dorvvolaččat Norggas. Dárkkisteamit galget maid sihkkarastit johtolatealáhusa gilvvohallaneavttuid ámmátvuoddjiid bargoeavttuid. 

– Dálvi lea boahtán buollašiin ja uhcán muohttagiin. Mii leat dárkkistan johtolaga Deanuleagis ja Suovvejogas. Golbma guorbmebiilla oktan goallosvovnnain ožžo vuodjingildosa go menddo olu čáhci guliin golggai geidnui, okta vuoddji oaččui fas vuodjingildosa go sus váillui ámmátvuoddji gelbbolašvuohta ja vuoddji geas lei menddo lossa goallosjorri biillas oaččui maid vuodjingildosa, muitala Nuorta-Finnmárkku Stáhta geaidnodoaimmahaga bargi Tor Wikan preassadieđáhusas. 

Son muitala ahte oktiibuot adde 25 000 kruvnna ovddas sáhku, go váillui bummemearka, juvllat/láhkit ja vuodjin- ja vuoiŋŋastanáiggi rihkumat. 

– Dál, go lea muohta geainnuid alde, de fertejit vuoddjit muitit geavahit čuovggaid riekta. Mii oaidnit ahte muhtin biillain čuvget čuovggat boastto guvlui ja muhtin biillain váilu maŋŋečuovga. Lea váttis daid biillaid fuomášit seavdnjadin dahje jus biilla maŋis soicá muohta, lohká Wikan, 

Stáhta geaidnodoaimmahat dárkkistii 65 lossa vuojána dárkkistansajis ja logi geahppa vuojána. Guđas ožžo vuodjingildosa, guovttis sáhkohalaiga juvllaid geažil ja njealjis ožžo eará sáhkuid. Guovttis váidojuvvuiga. Guđas ožžo čálalaš váillahemiid. 

-Almmuhus-