-Almmuhus-
OĐĐASATVigget dájuhit bátne­doaktára

Vigget dájuhit bátne­doaktára

-

-

15 proseantta eai muital duohtavuođa iežaset bátnebuhtisteami birra go fitnet bátnedoaktára luhtte ja čiežas lohkásis mieđihit ahte buhtistit bániid erenomáš bures go bátnedoavtterdiibmu lahkona. 

Obbalaččat leat norgalaččat čeahpit buhtistit njálmmi ja bániid, čájeha Respons Analyse guorahallan man leat čađahan Farmasiet ovddas. Badjel bealli vástida ahte fitnet bániid iskkaheamen unnimusat oktii jahkái ja eatnašat leat maid čeahpit geavahit bátneárppu ja geallat bániid beaivválaččat. 

Vaikke norgalaččat leat čeahpit áimmahuššat bániidis, de mieđiha dattege 15 proseantta ahte eai muital duohtavuođa bátnebuhtisteami birra bátnedoaktárii. 70 proseantta ges vástida ahte buhtistit bániidis buorebut go bátnedoavtterdiibmu lahkona. 

– Jus norgalaččat leat nu čeahpi buhtistit bániideaset go ieža muitalit, de ii galgga dárbu buhtistit bániid vel buorebut ovdal go galget bátnedoaktára lusa. Lea maid oalle hearvái ahte olbmot govvidit iežaset vel čeahpibun go leat, lohká Farmasiet doaibmadirektevra ja farmasøyta Stig Henning Pedersen. 

Dájuhit iežaset

Pedersen oaivvilda ahte norgalaččat berrejit baicce leat čeahpit sihkkarastit buori njálbmedearvvašvuođa árgabeaivvis. 

– Mun ádden ahte ii čuoza nu garrasit oamedovdui jus buhtista njálmmi ja bániid erenomáš bures moatti beaivvi ovdal go galget bátnedoaktára lusa, muhto jus dás jáhkket ávkki, de gal dájuhit dušše iežaset. Buorre bátnebuhtisteapmi eastada ráiggiid ja eará bátnedearvvašvuođaváttuid. 

Viidáset ávžžuha Pedersen olbmuid geallat bániid guktii beaivái. Bániid berre geallat guokte minuhta. Dasa lassin berre geavahit bátneárppu ja doidit njálmmi fluorčáziin. 

– Mii fertet maid heaitit jáhkkimis ahte nagodit dájuhit bátnedoaktára, lohká son. 

Divrras 

Guorahallamis boahtá maid ovdan ahte juohke nuppi norgalačča mielas lea menddo divrras fitnat bátnedoaktára luhtte. 

Juohke logát dadjá maid ahte sii ballet fitnamis bátnedoaktára luhtte. 

– Lea hirbmat vahát jus olbmot eai fina bátnedoaktára luhtte dahje jus maŋidit diimmu go dárbbašivčče bátnedivššu. Lea maid erenomáš váivi jus dát dáhpáhuvvá ekonomiija geažil. Jus maŋida dárbbašlaš bátnedivššu, de sáhttá guhkit áigge badjel šaddat vel divraset dikšut bániidis, loahpaha Pedersen preassadieđáhusas. 

-Almmuhus-