-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Viesso­eaiggádat fertejit ieža čorget muohtta­ga priváhta luodda­earus

Viesso­eaiggádat fertejit ieža čorget muohtta­ga priváhta luodda­earus

-

-

Viessoeaiggát ii oaččo bidjat muohttaga johtolatareálii (vázzinravdii/ geaidnobánii/ geaidnoravdii) go čorge muohttaga viessosajistis.

– Go dattetge dáhpáhuvvá, de sáhttá viessoeaiggádii sáddejuvvot rehket liigebargguid ovddas maid gieldda geainnuid vástideaddji entreprenevrra gártá bargat, čállá Kárášjoga gielda. 

Rehket sáddejuvvo

Vuojánat ja goallosjorrit mat heađuštit boltunveaga sirdojuvvojit. 

– Jus dattetge báhcet sirddekeahttá, de vuojánat/ goallosjorrit sirdojuvvojit eaiggáda rehket ala, dieđiha gielda.

Gieldda ovddasvástádus

Geaidnolága mearrádusaid vuođul gielddas lea ovddasvástádus boltut muohttaga gielddalaš geainnuin ja gáhtain. Stáhtas lea fas ovddasvástádus boltut riikka- ja Eurohpageainnuin ja fylkkagieldda ovddasvástida boltut fylkkagielddalaš geainnuid.  

Dás sáhttá lohkat mii viessoeaiggáda ovddasvástádus lea.

- Advertisement -
-Almmuhus-