-Almmuhus-
OĐĐASATVáttis fáttá birra konferánsa

Váttis fáttá birra konferánsa

-

-

Árran lágida seminára dáruiduhttima ja dearvvašvuođa birra, gos leat muitalusat, vásáhusat ja logaldallamat roasuid, bákčasiid, doaivaga ja soabadeami birra.

Seminára, man Árran julevsáme guovdásj lágida boahtte mánu 12. ja 13.beaivvi ovttas Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš – psykalaš dearvvasvuođasuddjen ja gárrendilledivššuin (SÁNÁG), lea dáruiduhttima birra ja makkár váikkuhusat ledje dáruiduhttimis.

 

Boktet garra dovdduid

Árran lea badjelaš jagi geahčadan váttis osiid servvodaga vásáhusain. Okta fáddá leat dáruiduhttinvigit mat šadde maŋŋel dan almmolaš dáruiduhttinpolitihka mii galggai jávkadit ja billistit sámi giela ja kultuvrra. Hupmat dáruiduhttinvigiid birra sáhttá leat hui váttis. Leat ain ollugat geat garrasit nággejit sámiid vealahuvvama, ja muitalusat negatiiva váikkuhusaid birra sáhttet boktit suhtu ja aggrešuvnna. Vaikko Norga lea šállošan vearredaguid sámiid vuostá, ja dohkkeha dáruiduhttima váikkuhusa, de leat unnán dokumenteren dáruiduhttima váikkuhusaid, ja sámiid muitalusat eai leat čalmmustahtton ja dohkkehuvvon.

 

Logaldallit

NTNU professora Anna Luise Kirkengen galgá logaldallat fáttá «Movt eddon mánát šaddat rávisolmmožin buohccin». UiT professora Jens Ivar Nergård logaldallá «Olbmo siskkit lanja koloniserema».

SÁNÁG stipendiáhtta Astrid Eriksen ovdanbuktá iežas dutkama veahkaválddálašvuođas ja seksuála veagalváldimiid birra sámi servvodagas. Girječálli ja spesialista psykiatriijas, Tormod Huseby, logaldallá heahpatvuođa, hearkivuođa ja eallinbákčasa birra.

Muđuid leat UiT Sámi Dearvvašvuođadutkama ovddas Bent-Martin Eliasen, Gáldu direktevra Laila Susanne Vars, sámediggeráđđelahttu Henrik Olsen ja SÁNÁG Gunn Hætta geat servet konferánsii.

 

Persovnnalaš vásáhusat

Konferánssas deattohuvvojit persovnnalaš vásáhusat dáruiduhttima, assimilašuvdna, roasuid, bákčasiid, doaivaga, máhtu ja soabadeami birra. Árran lea bovden sámiid iešguđet báikkiin Sámis boahtit muitalit dáid vásihuvvon osiid birra.

Oassin manne galgá konferánsa lea go Divttasvuonas, mii lea Julevsámi guovllus, lea stuora oassi sámi álbmot, geain leat stuorát dearvvašvuođaváttisvuođat go muđui riikkas, čállá Árran julevsáme guovdásj preassadieđáhusas.

-Almmuhus-