-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATVáruha oastimis beatna­giid mat eai leat dearva­šat

Váruha oastimis beatna­giid mat eai leat dearva­šat

Journalista

-

-

Olu beatnateaiggádat ožžot váivves vásáhusa go gullet bearraša beatnagis leat árbedávddat. 

Dákkár dávddat sáhttet váivvidit beatnaga eallinagi ja váivvidit eaiggáda hirbmat divrras šibitdoavttir rehkegiiguin.

Olusat geat háliidit vielpá geassái, gulahallat dán muttos áiggi beanaeaiggádiiguin. Dál lea elliidčálgoorganisašuvdna, Dyrebeskyttelsen Norge, ráhkadan bagadallangihppaga mas rávvejit maid berre dahkat jus háliida beatnaga oastit.

Olu beatnatnáliin sáhttet leat árbeváttut ja maiddái dearvvašvuođahástalusat mat gusket beatnaga šaddaduvvon hápmái. Dyrebeskyttelsen Norge dieđuid mielde eanaš dáid beatnatnáliin vuvdojuvvojit dávdadáhkádusain ja beanaeaiggát ferte vuordit divrras šibitdoavttir rehkegiid ja ahte beatnagat eai dáidde eallit nu guhkká. 

Dáhkádusfitnodagat eai buot háviid dáhkit beatnagiid olu árbejuvvon gillámušaid ovddas, nu go vuoigŋanváttisvuođat, dákterikkiváttut, guoddinváttisvuođat ja váibmovigit. Dyrebeskyttelsen Norge háliida lasihit olbmuid dihtomielalašvuođa mat gusket olu beatnatnáliide. 

– Mii sávvat dát bagadallangihpa šattašii ávkin ja illun vielpáostiide. Mii sávvat ahte olbmot eai nállašuhtte buohcci elliid go dat lea min mielas elliid illasteapmi, lohká Dyrebeskyttelsen Norge šibitdoavttir ja beaivválaš jođiheaddji Åshild Roaldset preassadieđáhusas

-Almmuhus-