-Almmuhus-
OĐĐASAT– Váldit ovddasvástádusa

– Váldit ovddasvástádusa

-

-

Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) ja Bargiidbellodat (Bb) leat soahpan boahtte jagi Sámediggebušeahta.

Ráđđehusa bušeahttaárvalusas gáržžidit Sámedikki bušeahta haddegoargŋuma ektui. Nu oidnet ge Norgga Sámiid Riikkasearvi ja Bargiidbellodat (Bb) dárbbu váldit ovddasvástádusa ja soabadit 2016 sámediggebušeahta dáfus.

– Mun gal gohčodan dán goavvejahkin Sámedikkis. Go ná lea de fertejit ovddasvástideaddji bellodagat ovttasbargat soahpandihte bušeahta alde, dadjá Bargiidbellodaga Vibeke Larsen.

 

Sámi institušuvnnaide lasáhusat

NSR ja Bb soahpamušas joatká Sámediggeráđđi áŋgiruššat mánáid ja nuoraid ovddas, seammás go sihkkarastá bálká- ja haddegoargŋuma sámi institušuvnnaide. Máttá-, julev, márko-, ja mearrasámi suorggit leat maid vuoruhuvvon.

– NSR bealis leat duhtavaččat go liikká nagodat áŋgiruššat boahtteáiggi ovddas, mánáid ja nuoraid ovddas maiddái 2016:s. Muhto lea čielggas ahte Ráđđehusa árvalus mielddisbuktá unnit doaimmaid sámi servodagas, dadjá Kirsti Guvsám.

– Min váldoulbmil lei sihkkarastit bálká- ja haddegoargŋuma buot sámi institušuvnnaide, nu ahte sii unnimus lági mielde šaddet dovdat ráđđehusa politihka váikkuhusaid. Buot sámi institušuvnnaide boahtá lasáhus mii gokčá dábálaš haddegoargŋuma, muitala Larsen.

 

NSR ja Bb leat ovttaoaivlis ahte leat nagodan dássedit vuoruhit stuorámus dárbbuid gaskkal, seammás go leat haddegoargŋuma čuvvon institušuvnnaid dáfus.

– Leamaš váttis gokčat dáid, eai ge olbmot liiko dasa jus muhtin poasttaid šaddá geahpedit juolludemiid. Muhto mii leat gávdnan balánssa masa Sámedikki eanetlohku sáhttá miehtat, loahpaha Guvsám preassadieđáhusas.

 

NSR ja Bb bušeahttaárvalusa váldočuoggát leat dákkárat:

  •  Noereh nuoraidsearvi oažžu 200 duhát ruvnnu, 75 duhát ruvnnu lasáhus diimmážis
  •  Oslo Sámi Viessu oažžu 766 duhát ruvnnu, 201 duhát ruvnnu lasáhus diimmážis
  •  Várdobáiki sámeguovddáš oažžu 500 duhát ruvnnu sierra visttii prošekteremii
  •  Billávuona Mearrasámi gealboguovddáš oažžu 760 duhát, 165 duhát ruvnnu lasáhus diimmážis
  •  Davvi álbmogii guovddáš oažžu badjelaš 3,9 miljovnna kulturviesu ja musea hovdemii, 669 duhát ruvnno lasáhus diimmážis
  • Álttá Sámi Festivála beassá sierra poastan bušehttii, oažžu 150 duhát ruvnnu
  •  Sámi musihkkafeastavahkku Álttás beassá sierra poastan bušehttii, oažžu 150 duhát ruvnnu
  • Saemien Sijte oažžu badjelaš 4,3 miljovnna, 547 duhát lasáhus diimmážis.

 

-Almmuhus-