-Almmuhus-
GUOIMMUHEAPMIVahkku 30 govvagilvvu vuoiti

Vahkku 30 govvagilvvu vuoiti

-

-

Čáhceskohter, fanas ja fiinna dálki govvidit geasi bures. Dan lea ge dán vahkku vuoiti darvehan govvii ja lea dál mielde gilvvus vuoitit govvenapparáhta. 

Vahkku 30 govvagilvvu vuoiti lea John Máhtte Oskal gii lea juohkán gova mii govvida geasi bures «instagram» govvajuohkin neahttasiiddu bokte, ja merken vel gova #avvirgeassi gilkoriin. Govva lea govvejuvvon Ráisavuonas ja John Máhtte Oskal lea juohkán gova ikte.  

 

Loahppagilvvus mielde

Juohke vahkkus vuorbáda Ávvir govvagilvvus soames vuoiti geasa skeŋket flaxa-vuorbbi. Vuorbbis dieđusge sáhttá faskes miljovnna ruvnnu vuoittu, muhto vuoitogovat leat maiddái mielde geassegilvvu loahppagilvvus gos mii vuorbádit vuoiti buot vuitiid gaskkas. Loahppagilvvu vuoiti vuoitá govvenapparáhta.

 

Loga eambbo govvagilvvu birra ja geahča govaid maid olbmot leat merken #avvirgeassi gilkoriin.

 

Searvva gilvui

Ávvira govvagilvui lea hui álki searvat. Go juogát iežat govaid «Instagram» bokte, de merket dáid #avvirgeassi gilkoriin. Govat ilbmet min neahttasiidui ja don leat de mielde vuorbádeamis. Jus dus ii leat «Instagram», de lea vejolašvuohta searvat e-poasta bokte. Sáddes gova redaksjonen@avvir.no čujuhussii.
 

Dán rádjái leat 145:s juohkán geassegovaid «Instagram» bokte ja merken daid #avvirgeassi gilkoriin. Govvagilvu bistá borgemánu 5. beaivái, váldovuoiti almmuhuvvo borgemánu 7. beaivvi.

-Almmuhus-