-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATUvssat leamaš gitta badjelaš jagi – Dál besset bovdet čájá­hussii Anárii

Uvssat leamaš gitta badjelaš jagi – Dál besset bovdet čájá­hussii Anárii

-

-

Siidda musea váldočájáhusa sisdoalut, ovdanbuktimat ja čájáhusteknihkka leat oalát ođasmahtton dan botta go musea lea leamaš gitta.

Siida-ráhkadus lea divvojuvvon ja maiddái viiddiduvvon. Ođđa Siidda musea ávvudit rahpanvahku gitta lávvardahkii, 4.6. rádjai.

Ođđa čájálmas

Siidda ođđa čájáhusa namma, «Enâmeh láá mii párnááh – Nämä maat ovat lapsiamme» (dát eatnamat leat min mánát), boahtá anáraš Matti Morottaja čállán anárašgielat divttas «Enâmeh láá mii párnááh» (Eatnamat leat min bártnit).

– Ođđa čájáhusas láidestat galledeaddji áicat earálágan eanadahkii gullevaš gerddiid. Eanadat min birra sisttisdoallá oppalašvuođa man luondu lea hábmen miljovnnaid jagiid áigge. Maiddái earálágan kultuvrralaš gearddit, nu go arkeologalaš gávdnosat ja vaikkeba sámegielat báikenamat gullet eanadahkii, čállá Siida musea preassadieđáhusas.

– Čájáhusa namma kristallisere fiidnát kultur- ja luonddusisdoaluid deháleamos ságaid. Namma guoskkaha ja addá máŋggalágan jurddašeami fáttáid, čájáhusođasteami prošeaktaoaivámuš Eeva Kyllönen Sámemusea Siiddas muitala.

– Sámemuseas ja Luondduguovddážisge leat lassin iežaset dehálaš temát, mat čájáhusas buktojuvvojit ovdan, válddahallá čájáhusa jurdaga fas Luondduguovddáš Siidda prošeaktaoaivámuš Kirsi Ukkonen.

Čájáhusa kultursisdoaluid láidesteaddji jurdda lea «Vássán sohkabuolvvat ellet mis»

Čájáhusas lea vássán áigi ja máddariid vásáhusmáilbmi rasttildit otnábeaivve fáttáiguin ja šaddet geardin ovdanbuktimis. Sámemusea čájáhus lea kulturhistorjjálaš, muhto dat ii buvtte ovdan áššiid čavga kronologalaččat, muhto álbmu sámiid vuogis oaidnit báikkiid ja daid ávkkástallamii laktásan muitodieđu deháleabbon go jahkeloguid ja fáktáid logahallamiid.

– Čájáhusa luondduoasis boktalit guorahallat min dálkkádagas dáhpáhuvvan nuppástusaid ja dan, mii dálkkádahkii dáhpáhuvvá boahttevuođas. Luonddufáttáid gieđahallat Davvi-Sámi suodjalanguovlluid ja doppe sierralágan luonddutiippaid ja eallišlájaid bokte, čállá musea preassadieđáhusas.

Dáidda lea váldon nannosit oktan čájáhusa muitalanvuohkin kultur- ja luonddufáttáin. Dáppe dáidda lea oassi čájáhusoppalašvuođas ja iešguhtege duodji buktá ovdan čájáhusa dehálaš fáttáid.

– Ođđa čájáhus ollašuhttui Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáža ovttasbargun, nu go ovdditge čájáhus, dieđiha musea.

-Almmuhus-