-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATUNN:s buorre analysa­kapa­sitehta

UNN:s buorre analysa­kapa­sitehta

-

-

Lea beaggán ahte UNN:s maŋŋonit koronateasttaid analyseremiin ja ahte das šaddet stuorra váikkuhusat, dál čállá buohcciviessu ahte dat ii doala deaivása.

Vuorjašumit mat leat boahtán ovdan mediain bohtet das go olgoriikka soalddáhat leat hárjehallamin siskkit Romssas ja davimus Nordlánddas, čállá UNN preassadieđáhusas.

Davvi-Norgga universitehtabuohcciviessu (UNN) lea gearggus vuostái váldit ja analyseret 3000 koronaiskosa Suodjalusas boahtte golbma vahku. 1600:s dain iskosiin bohtet dán vahku. 

– Juste dál leat eambbo iskosat mat bohtet gielddain ja Suodjalusas, muhto mii jáhkkit geargat daiguin moatti beaivvis ja ahte jaskkoda veahá vahkkoloahpa rájes. Nu ahte vaikke leat moadde hohppos beaivvi, de eat vuorjašuva gal kapasitehta dáfus, dadjá UNN mikrobiologiija ja njoammuneastadan ossodaga jođiheaddji Gunnar Skov Simonsen.

– Dán regiovnnas lea buorre analysakapasitehta, ja UNN ja Nordlándda buohcciviesu labaratoriat vuoruhit bures ja sáhttet maid veahkkálaga bargat. Sii vuoruhit iskosiid mat bohtet dain gielddain gos lea olu njoammun mii gáibida njoammunguorrama. Iskosat mat leat váldon olbmuin geat leat duođalaččat buohcamin maid vuoruhuvvojit, dadje Davvi Dearvvašvuoæa direktevra Cecilie Daae.

-Almmuhus-