-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATUnnit bázahusat fitnodagain korona­pandemiija áiggis 

Unnit bázahusat fitnodagain korona­pandemiija áiggis 

-

-

Ealáhusdoaimmaid bázahusmearri lea mearkkašahtti njiedjan 2020:s.

Ealáhusdoaimmaid bázahusmearri lea njiedjan 32 proseanttain, dahje 650 000 tonna jagis ovdal. Váldosivvan lea giddemat koronaáiggis.  

Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga logut čájehit ahte oktiibuot leat bálvalusdoaibmaealáhusat buktán 1,4 miljovnna tonna dábálaš bázahusaid 2020:s.

Seahkalaš bázahusat dahket eanetoasi 45 proseanttain, dasto leat báber- ja muorrabázahusat. 

Gálvogávpefitnodagat leat vásttolaččat 670 000 tonna bázahusain, mii lea 49 proseantta buot bálvalusdoaibmaealáhusaid bázahusain. 

Buot ealáhusain bálvalusdoaibmasuorggis lea bázahusmearri njiedjan, earret diehtojuohkin ja kommunikašuvdnasuorggis. Doppe lea bázahusmearri lassánan 32 proseanttain 2019:s 2020:i. 

(©NTB)

-Almmuhus-