-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATUiT oassálasttii ođđa leksikona-olahussii

UiT oassálasttii ođđa leksikona-olahussii

-

-

Galbma soađi rájes, oarriid ja lumfocyttaid rádjái; UiT artihkkalat Store Norske leksikonas lohkkojedje  4,2 miljovnna geardde 2021:s 

– Olbmot ohcet kvalitehtasihkaraston dieđuid eambbo dál, lohká Store norske leksikon (SNL) váldoredaktevra Erik Bolstad, čállá UIT preassadieđáhusas.

Bolstad lea rámis go UiT-Norgga árktalaš universitehta ja Norgga eará universitehtat leat oassálastán dása eaktodáhtolaččat. Norgga ássit lohke oktiibuot 112 miljovnna artihkkala SNL:s jagi 2021:s. Pandemiija áigodaga leamaš guokte čielga minstara lohkanloguid ektui. 

– Lohkan lea lassánan skuvlafáttáid ektui go leamaš olu ruovttuskuvla ja iešheanalaš bargu. Nubbin eanemus lohkkon fáddá leat artihkkalat mat čilgejit ovddeš áiggiid roasuid ja pandemiijaid, lohká Bolstad. 

Eanemus lohkkon UiT-čálus lea Galbma soađi birra, mii lea lohkkon 108.023 geardde. Lymfocittat leat vilges seallaid searvvis ja dehálaččat olbmo immuvdnavuogádahkii, ja dát čálus lohkkui 26.343 geardde. 

Diibmá lei ge logi jagi vássán dan rájes go SNL gádjon heaittiheamis, ja go rievddai ruđalaš lágádusbuktagis universitehtaid eaktodáhtolaš diehtogaskkusteapmin. Dál rievdadišgohtet giela vai nuorat lohkkit áddejit buorebut čállosiid.

-Almmuhus-