-Almmuhus-
OĐĐASATTrampoliidna- suohtas vai riedja?

Trampoliidna- suohtas vai riedja?

-

-

Go geassi boahtá Norgii de leat ollugat maid čohkohallame gilvvagárddiin ja návdda­šeame beaivváža ja luomu. Nuorat geardi ges háliida njuikut trampolinnas diibmoviisaid. Dát sáhttá leat hirbmat digáštallan ja riidu ránnjážiidda, erenoamážit sidjiide geat orrot lahkalagaid.

Muhtimat orrot hui lahkalagaid, ja eai buohkain leat ­stuora gilvvagárddit mat dahket ahte trampoliinnat eai oidno ja riedja ii gullo.

Boagusteapmi ja huikkas go trampoliinnas njuikot máŋga diimmu, sáhttá daguhit unohasvuođaid.

 

Ságastallan čoavdá ollu

Dá lea okta ášši mii sáhttá ráhkadit riiddu ja digáštallama.

Čoavddus lea árvvusatnit ja ipmárdusa čajehit earáide go dát sáhttá leat oba suhttadeaddji muhtimiidda.

Muhtimat eai gierdda jienaid, rávve Henning Lauridsen, direktevra NBBL:as beroštanpolitihkas ja juridihkka suorggis.

Sii geat orrot lahkalagaid, sis lea njuolggadus ahte juohkehaš mearrida iežas gilvvagárddis go orru searveviesus gos leat máŋga ásodaga, ja sii geat ovttas eaiggádit viesu, sii ges mearridit oktasaš areálaid.

Eai gávdno makkárge trampo­liinna lágat ja njuolggadusat oktasaš viessolágas.

Doppe gos leat ollu viesut, lea maid dábálaš trampoliinariedja, man juohkehaš ferte dohkkehit ahte gávdno, ­muhto lea maid nu ahte ii vaikko movt gal heive láhttet, muittuha Lauridsen.

Son rávvege buohkaid hupmat ránnjáin ja ovttasráđiid šiehttat ja gávnnahit vuogas čovdosa.

Sáhttá šiehttat goas galgá leat jaska, árvala Lauridsen loahpas.

-Almmuhus-