Ruoktot Tags Lihkohisvuohta

Goallosteapmi (Tag): lihkohisvuohta

Eambbosat jápmán johtolat­lihkohis­vuođain

0

Duššan olbmo namma almmu­huvvon

0

Guokte biila beaškkihedje oktii – ealggain

0

Guorbme­biilla čálistii doares­beallái

0

Guovttis duššaiga lihko­hisvuođas

0

Dievdu vujii gorsii ja duššai

0

Álgán dutkat lihkohis­vuođa

0

Nuorra badje­olmmoš (20) duššai toga­lihkohis­vuođas

0

Nuorra dievdu duššai skuterlihkohisvuođas

0