-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATSuopma lea duoguštan Ruošša militearareaidduid 

Suopma lea duoguštan Ruošša militearareaidduid 

-

-

Suoma duollodoaimmahat leat dávjá fuomášan ja bissehan olbmuid geat áigot dronaid ja eará dávviriid doalvut rájá badjel, Ruššii.

Duollodoaimmahat dieđiha ahte gaskkal suoidnemánu 22.beaivve ja 27.beaivve leat sis leamaš dárkkistusat, ja leat leamaš birrasii 100 ášši gos olbmot vigget doalvut diŋggaid rájá badjel.

Dávvirat maid leat duoguštan sáhttá leat veahkkin Ruošša industriála ja militeara kapasitehtii, ovdamearka dihte reaiddut mat leat ávkin mearrajohtolagas, čállá duollodoaimmahat. Sii leat mat duoguštan árvodávviriid, maid Ruoššas eai oaččo šat.

Suomas eai liiko go ruošša turisttat bohtet sin riikii, ja opposišuvdna lea evttohan bissehit ruošalaččaid turistavisuma. Suoma presideanta, Sauli Niinistö, áigo digaštallat ášši ráđđehusain duorastaga. (©NTB)

-Almmuhus-