-Almmuhus-
OĐĐASAT– Suomas fas rihkkut olmmošvuoigatvuođaid

– Suomas fas rihkkut olmmošvuoigatvuođaid

-

-

Sámiráđđi lohká dat mii dál dáhpáhuvva Suoma Sámedikki ektui lea ođasmahttit olmmošvuoigatvuohtarihkkuma ja bágget “ii-sápmelaččaid” Sámediggái. 

– Alimus Hálddahusriekti lea ođasmahttán mearrádusaid, mat leat gávnnahuvvon rihkkut sápmelaččaid vuoigatvuođa friddja politihkalaš ortniiduvvamii. 

Sámiráđi ságadoalli Áslat Holmberg ii leat árbmugas go čilge mii dáhpáhuvvá dál Suomas. Suoma Alimusriekti cealkámuš ahte Sámedikki maŋimuš válggat leat lobiheamet ja ahte ođđa válggat galget čađahuvvot gohčoda Sámiráđđi olmmošvuoigatvuođarihkkumin. 

– AHR (Alimus Hálddahusriekti journ. čilgehus) fas bágge 72 “ii-sápmelačča” Sámedikki jienastuslohkui ja áitá ná sámedikki legitimitehta sápmelaččaid ovddastanorgánan.  Dat lea sápmelaččaid givssideapmi. AHR diđolaččat rihkku Suoma geatnegahtti olmmošriektesoahpamušaid ja áitá Suoma jáhkehahttivuođa riektestáhtan. Dát čájeha ahte AHR dovdá iežas leat bajábealde álbmotrievtti. Dát lea buhtes koloniála váldegeavaheapmi, čállá Sámiráđi ságadoalli Áslat Holmberg preassadieđáhusas.

Loga maid:
Dovdá bággehallan: – Dál besset jienastit sii geat eai galggaše beassat

– Bilkida riektestáhta prinsihpaid

Holmberg lohká AHR dál begge nugohčoduvvon ollislaš guorahallama bokte láddelaččaid Sámedikki jienastuslohkui.

– AHR:s ii leat gelbbolašvuohta árvvoštallat olbmo sápmelašvuođa ja ollislaš árvvoštallan lea gávnnahuvvon leat mielaevttolaš ja rihkkut riikkaidgaskasaš rievtti. AHR lea juo gávnnahuvvon dáid mearrádusaiguin sivalažžan nállevealaheapmái ja lea geahnohuhttán sámedikki vejolašvuođa duođalaččat ovddastit sápmelaččaid ja sin ovdduid, lohká son.

Son imašta ahte ođđa válggat galget čađahuvvot justa ovdalaš go Suoma riikkabeaivvit galget ođasmahttit sámediggelága.

– Lea áddetmeahttun, ahte AHR ođasmahttá rihkkuma. Áidna vuohki Supmii gádjut iežas ámadaju lea ođasmahttit ovdal ođđa válggaid sámediggelága, mii mielddisbuktá rivttiid rihkkumiid. Muđuid duššadit resurssaid lágidemiin válggaid, mat eahpitkeahttá dolvot min dillái, mas sámediggi ii dievas legitimitehtain ovddas sápmelaččaid. Justa dál dovdo ahte mii eallit riikkas mii fal bilkida riektestáhta prinsihpaid, Holmberg loahpaha.

– Vuoigatvuohta loavkiduvvo

Sámiráđi várrepresideanta ja Ruoŧa ossodaga jođiheaddji Åsa Larsson Blind lohká riekti jođihit friddja politihkalaš ovddastusa lea oassi álgoálbmogiid iešmearridanrievttis.

– Dát vuoigatvuohta loavkiduvvo Suomas dáinna mearrádusain. Vuoigatvuohta meroštallat sámedikki válgalogahallama eavttuid lea sápmelaččaid siskkáldas ášši. Mis galget leat miehtá Sámi juohke riikkas sámedikkit, mat legitiimaččat ovddastit sápmelaččaid.

-Almmuhus-