-Almmuhus-
KULTUVRASu girji lea namma­duvvon Ruoŧa stuorimus girjjálaš­vuođa­bálkka­šupmái 

Su girji lea namma­duvvon Ruoŧa stuorimus girjjálaš­vuođa­bálkka­šupmái 

-

-

Elin-Anna Labba girji bággojohtimiid birra, «Hearrát dat bidje min», lea nammaduvvon «Augustpriset» bálkkašupmái. 

Elin-Anna Labba almmuhii iežas girjji bággojohtimiid birra Ruoŧas guovvamánu 6. beaivvi, Sámi álbmotbeaivvi, Johkamohki márkaniid oktavuođas. Su veahka ledje sin gaskkas geat šadde bággojohtit Geaggánvuomis Gárasavvonis Váisái ja Johkamohkkái. Girji lea ožžon stuora fuomášumi sihke Sámis ja maid Ruoŧas. Girji gávdno sihke ruoŧagillii ja sámegillii.

Mánnodaga eahketbeaivvi dieđihuvvui ahte girji lea nammaduvvon Ruoŧa stuorimus girjjálašvuođabálkkašupmái «Augustpriset», kategoriijas «Dán jagáš fágagirji» bálkkašupmái. Dat lea okta guđa girjjis mii lea nammaduvvon dan bálkkašupmái. 

Elin-Anna lea ilus go su girji lea nammaduvvon ja dadjá Sameradion & SVT Sápmái:

– Dat lea eanet go girji munnje. Dat ii leat historjá girji. Bággojohtimat váikkuhit ain Sámi servodahkii odne. Ja dat nammadeapmi dagaha ahte vel eanet olbmot ožžot dieđu dan girjji birra, ja ahte eanet olbmot lohket dan, de lea eanet go maid mun lean goassege niegadan. Mun álgen čállit dan peršovnnalaččat mu iežan dihte, dadjá Labba. 

Augustbálkkašupmi almmuha dán jagáš vuitiid skábmamánu 23 beaivvi, ja bálkkašupmi lea bázzi ja 100.000 ruvnna. Nu dieđihit Augustbálkkašupmi iežaset neahttasiiddus. 

-Almmuhus-