-Almmuhus-
OĐĐASAT– Stuora illubeaivi 

– Stuora illubeaivi 

-

-

– Dát lea deaŧalaš dáhpáhus olles sámi servodahkii, dadjá Mikkelsen. 

– Dat lea stuora illubeaivi bihtánsámi giellaservodahkii go viimmat leat ožžon almmolaš normerejuvvon čállingiela. Dat nanne sámi giellariggodaga go sámegiella lea min oktavuohta ja min oktasaš árbi, dadjá sámediggeráđđi Mikkelsen preassadieđáhusas. 

Giela bokte nannejuvvo min identitehta ja gullevašvuohta, beroškeahttá guđe sámegiela máhttit. 

Mikkelsen lei ieš mielde bihtánsámi čállingiela almmuheames, mii lágiduvvui mannan disdaga Silvermuseas Árjjátluovis, Ruoŧa bealde.

Sámedikkis lea erenoamáš ovddasvástádus ovdánahttit sámegielaid ja mihttomearrin lea ahte sámegielat gullojit, geavahuvvojit ja oidnojit servodagas. 

 

Normeret bihtánsámigiela

Sihke Ruoŧa ja Norgga beale sámedikkit oidne ahte lea dárbu normeret bihtánsámi čállingiela.

Sámi parlamentáralaš ráđđi (SPR) attii normerenbarggu Sámi Giellagáldui, oktasaš davviriikkalaš fága- ja resursaguovddážii, sámegielaid várás. 

– Norgga beale Sámedikki ovddas háliidit mii giitit Sámi Giellagáldu bihtánsámi lávdegotti lahtuid, ja mun sávan olles bihtánsámi giellaservodahkii lihku.

Mun doaivvun ahte buohkat geat geavahit bihtánsámegiela geavahišgohtet ođđa ortografiija, dadjá Mikkelsen. 

 

Sámegielaid kárten 

Odne mii diehtit ahte bihtánsámegiella lea ođasmahttinproseassas Norgga bealde, dadjá Mikkelsen.

Giellaloktema bokte lea Sámediggi geatnegahttán iežas kártet dáláš dili ubmi-, bihtán- ja nuortalašgielain, mas geahčadit makkár resurssat sáhtášedje váikkuhit dáid gielaid ealáskahttemii. 

– Kárten addá midjiide buoret vuođu álggahit gielladoaibmabijuid áigeguovdilis birrasiin, mas oaidnit mii lea dahkkon ja makkár vejolašvuođat leat viidáset bargui ealáskahttit ubmi-, bihtán- ja nuortalašgielaid.

 

Fásta normerenorgána

Mikkelsen geavaha dán barggu ovdamearkan, dan sivas go dat čájeha manne lea deaŧalaš ja dárbbašlaš ovttasbargat giellanormerema ektui riikarájáid rastá. 

– Vai sáhttá suodjalit ja ovddidit sámegielaid, de ferte čađahit fásta doaibmabijuid.

Okta dákkár ovdamearka lea fásta normerenorgána ásaheapmi.

Sámedikkiid mihttomearrin lea ásahit Sámi Giellagáldu oktasaš fásta normerenorgánan jagis 2020, dadjá Mikkelsen loahpas.

-Almmuhus-