-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Stuora beroštupmi ođđa biibbaljorgaleami ávvoseminárii

Stuora beroštupmi ođđa biibbaljorgaleami ávvoseminárii

-

-

Seminárii lea leamaš stuora beroštupmi searvat ja dál leat lasihan 30 saji vel masa olbmot sáhttet dieđihit.

Oktiibuot leat sullii olbmo dieđihan beannotbeaivásaš seminárii mii lágiduvvo Sámi allaskuvllas, Guovdageainnus. Guovddážis dás lea dieđus ođđa biibbaljorgaleapmi, ja dasa movt biibbal ja biibbala jorgaleapmi sámegillii lea leamaš mávssolaš sámi servodahkii. 

– Stuora dáhpáhus sihke midjiide ja boahtte buolvvaide

Biibbalseminára prošeaktajođi­headdji Lovisa Mienna Sjøberg lea duhtavaš go olbmot čájehit beroštumi.


DUHTAVAŠ: Biibbalseminára prošeaktajođiheaddji Lovisa Mienna Sjøberg lea duhtavaš go olbmot čájehit beroštumi. Preassagovva

 – Ođđa biibbaljorgaleapmi lea juoga mii ii dahkko nu dávjá, soaitá oktii čuođi jagis, nu ahte dát lea stuora dáhpáhus sihke midjiide ja boahtte buolvvaide, dadjá Sjøberg preassadieđáhusas. 

 

Ráhkkanettiin seminárii leat earenoamážit geahččalan hábmet prográmma dainna lágiin ahte deaivá beroštumiid maid árvvoš­tallat leame iežamet servodagas. 

– Dieinna jurdagiin áiggošeimmet juogadit biibbaljorgaleami bargovásáhusaid ja vel dan dutkama mii lea doaimmahuvvon maŋemus áiggi guoskevaš fáttáid birra. Midjiide lea illun go nu oallugat leat iežaset dieđihan searvat. Das oaidnit ahte lea stuora beroštupmi ja sávvat ahte buohkat galget dovdat ahte sidjiide lea bures boahtin Diehtosiidii/Sámi allaskuvlii, lohká  Lovisa Mienna Sjøberg. 

Miellagiddevaš fáttát

Jorgalanbargu bisttii 30 jagi ja dál lea biibbal jorgaluvvon njuolga vuođđoteavsttain nu go hebrea- ja greikkagielas sámegillii. Lovisa muitala ahte semináras leat ollu miellagiddevaš fáttát mat leat čadnon jorgalanbargui. Sii leat maiddái čáhkkehan áiggi ságastit giela, historjjá ja kultuvrra birra.

 – Semináras beassá gullat biibbaljorgaleddjiid ja dutkiid čilget giella­válljejumiid ja hástalusaid mat leat gullevaččat dan bargui, ja maiddái ovdalaš áiggiid biibbaljorgaleddjiid birra. Viidáset beassat gullat girku birra maiddái dakkárin mii addá saji duodjái, ja dan go Norgga stáhta čuođi jagi dás ovdal gilddii sámi ohcabiibbala almmuheami. Dáid ja ollu eará miellagiddevaš fáttát leat semináras, loahpaha Mienna Sjøberg preassadieđáhusas.

Almmuhuvvo iešalddis ipmilbálvalusas 

Ođđasit jorgaluvvon biibbal almmuhuvvo iešalddis ipmilbálva­lusas Guovdageainnu girkus sotnabeaivvi, borgemánu 25. beaivvi. Bearjadateahkeda lea vejolaš searvat sálbmalávlumii Guovdageainnu girkus. Daid doaluid oktavuođas lea Sámi arkiivvas maiddái čájáhus dološ biibbaliiguin ja ristta­laš teavsttaiguin. Mánáide ja nuoraide leat dasa lassin sierra doalut lávvordaga. Lávvordat­eahkeda leat Norgga biibbalsearv­vis doalut Diehtosiiddas, ja dalle lea maid vejolaš oastit borramuša ja juhkamuša kantiinnas.

- Advertisement -
-Almmuhus-