-Almmuhus-
OĐĐASATSotnabeaivvi sáhttá šaddat bargoheaitta

Sotnabeaivvi sáhttá šaddat bargoheaitta

-

-

Birrasii 35 000 bargi biddjojuvvojit bargoheaitagii sotnabeaivvi jus bargoaddiid searvvit NHO ja YS eai šatta ovttaoaivilii bargiidservviin LO:in.

Soabaheapmi álgá gaskavahkku, ja jus ii leat ovttaoaivilvuohta bargoaddiid servviid ja bargiidsearvvis, de šaddet 35 000 bargi mannat bargoheaitagii.

 

Sotnabeaivvi sáhttá álggahuvvot bargoheaitta

Bargoheaitta guoská sidjiide geat barget busses, biebmoindustriijas, mediain ja spedišuvnnain (mat sáddejit gálvvuid). Lea penšuvdna (AFP), borran ja orrun, ja bálvaluspenšuvnnat mat leat váldooasit soabadallanáššiin.

Leat 7 868 LO-miellahtu mat gullet Industriijašiehttamii. Sin gáibádusat gusket ge mátkkiide, borramii ja orrumii.

LO dieđiha ahte sis mannet 29 000 miellahtu bargoheaitagii sotnabeaivvi jus eai soabat. Jus šaddá bargoheaitta mii guoská mátkkiide, borramii ja orrumii, de lea bargoheaitta sis geat gullet industriijašiehttamii.

Jus šaddá bargoheaitta mii guoská penšuvdnii, bálkái dahje bálvaluspenšuvdnii, de galget visot 29 000 bargi heaitit bargamis ja streikegoahtit, dieđiha NTB.

-Almmuhus-