-Almmuhus-
OĐĐASATSotna­beaivvi ilbmá áibbas ođđa girko­girji

Sotna­beaivvi ilbmá áibbas ođđa girko­girji

-

-

Mu girkogirji dál áibbas ođđa hámis ja almmuhuvvo Kárášjoga girkus guovvamánu 9.beaivvi. 

IKO-lágádus almmuha njealjejahkásaččaid girjji. Girku addá girjji buot njealjejahkásaččaide geat gullet Norgga girkui. Ođđa girjjis lea tálla 4 hui stuorrát čállojuvvon olggožii. Kárášjoga girkus lea ipmilbálvalus sotnabeaivvi ja girji almmuhuvvo doppe. 

Mearkabeaivi

Vuosttaš Mu girkogirji bođii 1972 dárogillii, ja jorgaluvvui sámegillii 1974. Mu girkogirji 4  bođii dárogillii 2014:s. Guhtta jagi maŋŋil lea dat maid gávdnamis davvisámegillii. 

Girjjis leat biibbalmuitalusat, lávlagat ja muitalusat Elle ja Mihkkala birra. 

 Proavás Egil Lønnmo árvvoštallá ahte leat sullii 100 njealjejahkásačča geat ožžot girjji juohke jagi. Kárášjogas leat dán jagi 25 njealjejahkásačča. Su mielas lea sotnabeaivi mearkabeaivi. 

Ii earálágan

Sámi girkoráđđi, Tromssas, lea ruđalaččat háhkan Mu girkogirjji sámegillii. Sámi girkoráđđi lea gávdnan olbmo gii jorgalii girjji ja dál girji lea válbmanan. 

– Mánát searvegottiin válljejit ieža goappá gillii sii háliidit girjji. Sámegiel ja dárogiel girjjis lea seammá olggošgovva. Olggošgovva dahká ahte mánáide lea juste seammá girji vaikko goappá giela sii vállježat, dadjá Sámi girkoráđi ráđđeaddi Sigrid Karine Paulsen. 

– Olu searvegottit fállet sihke dárogiel ja sámegiel girjji. Dat gullá erenoamážit sápmelaččaide geain dárogiella lea váldogiellan, son muitala. 

Gávttit girkus

IKO-Lágádus čilge ahte ođđa girjjis leat muhtin oasit earáláganat vai heivejit sámi kultuvrii. Girkodáiddagovat mat dárogiel girjjis leat, leat lonuhuvvon eará govaiguin mat leat sámi guovlluid girkuin, ja máŋga teŋŋega čájehit gávttehasaid. Ovtta govas lea mánágásta. 

– Dán girjjis leat geahččalan deattuhit áššiid mat leat mánáide oahppásat. Muhtin oasit leat oktasaččat buot dán ahkásaš mánáide , ja muhtin oasit gullet davvisámi kultuvrii, dasa mii lea oahpis. Dat lea buorre vuolggasadji ságastallamii ruovttus ja girkus, dadjá ráđđeaddi Sigrid Karine Paulsen. 

 Mu girkogirji lea okta girji daid girjjiid gaskkas maid IKO-lágádus lea almmuhan sámegillii. Lágádusas leat olu sámegiel mánáidgirjjit ja eará materiála mat leat juohkin ládje mánáide sihke davvisámegillii, lullisámegillii, julevsámegillii ja kveanagillii. KPK

Čálli: Stein Gudvangen, KPK

stein@kpk.no

-Almmuhus-