-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATSiivu buvttii politiijaide maid hástalusa

Siivu buvttii politiijaide maid hástalusa

Journalista

-

-

Mannan vahkkoloahpa lei arvi, šlahtti ja vel borga ge. Dat ii hásttuhan dušše dábálaš olbmuid, muhto maid politiijaid.

Mannan vahkkoloahpa lei šlahtti ja muhtun sajiin vel borga ge.

Dat buvttii hástalusaid olbmuide geat ledje vánddardeame luottaid alde.

Ii lean dušše dábálaš biilavuddjiide dat hástalussan, muhto maid politiijaide.

 

Lonuhit deahkaid

Duottarbáikkis gaskal Juovlavuona ja Báhcavuona, Nuorta-Finnmárkkus, lei biilalihkohisvuohta mánnodaga maŋŋit eahket.

Dan oktavuođas dieđihuvvui heahteetáhtaide lihkohisvuođa birra, ja nu maid politiijaide.

Politiijat eai sáhttán dalán vuoddját, go sis ledje geassedeahkat biillas.

Sii ádjánedje guhká joavdat lihkohisvuođabáikái go šadde vuos molsugoahtit dálvedeahkaid iežaset biilii.

 

Eai várot gárrenvuođa

Lihkohisvuođa biillas ledje guokte olbmo. Goappašat sáddejuvvuiga dearvvašvuođaguovddážii.

Ii goabbáge leat roasmmohuvvan, dušše sihkarvuođa dihte sáddejuvvuiga.

Politiijat eai várot biilavuoddji gárrenoaivvis vuodján.

Sii čállet Twitteris ahte lei nuorra vuoddji ja heajos siivu.

-Almmuhus-