-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATSihtet olbmuid cavgilit várálaš johtolatbáikkiid

Sihtet olbmuid cavgilit várálaš johtolatbáikkiid

Journalista

-

-

Dál álggaha NAF áibbas ođđa kampánjja, mainna áigot geahččalit buoridit várálaš sajiid johtolagas. 

Heajos divodeapmi ja unnán dálvedivvumat leat mat eanemusat vurjet olbmuid Finnmárkku, Romssa ja Nordlándda johtolagas.

– Dat lea signála ahte mii fertet doapmat divodit luottaid ja ahte  johtu ja sihkarvuohta ferte leat sajis birra jagi luottain, lohká NAF miellahttoorganisašuvnna gulahallanhoavda Camilla Ryste preassadieđáhusas.

 

Váibmu čoddagis

NAF áigu álggahit johtolatsihkarvuođa kampánjja man namma lea «Váibmu čoddagis» (Dárogillii: «Med hjertet i halsen»).

NAF bivdá olbmuid cavgilit áššiid sidjiide mat gullet johtolatsihkarvuhtii.

– Juohke beaivvi leat skuvlamánát jođus skuvlii, ja váhnemiin lea váibmu jur čoddagis go mánát šaddet rasttildit várálaš sajiid go vázzet skuvlii, čilge Ryste.

 

Sihtet olbmuid dieđihit

Kampánjasiiddus sáhttet buohkat sáddet dieđu ja muitalit gos dat várálaš sajit leat johtolagas.

– Mii sávvat ahte ollugat sáddejit dieđuid midjiide, ja ahte gávdnojit eaktodáhtolaččat geat áŋgiruššet johtolatsihkarvuođa ektui. Eat sáhte lohpidit čoavdit buot áššiid kampánjaáigodagas, muhto áigut árvvoštallat buot evttohusaid mat bohtet, dadjá son loahpas.

 

Ballet ja vuorjašuvvet

37 proseantta olbmuin davimus fylkkain vástidit ahte luottat main lea váilevaš divodeapmi dagahit vuorjašumi, ja 36 proseantta ballet ahte dálvedivvun lea beare heittot.

– Dušše Nordlánddas sáhttá gártat 9 miljárdda ruvnno divodit luottaid. Dat lea dat fylka mii lea buot eanemusat bázahallan luoddadivodemiid ektui. Jearahallan čájeha ahte lea luoddadivodeapmi mii baldá olbmuid eanemusat, lohká Ryste.

 

 

-Almmuhus-