-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Šibitdoaktárat isket lea go golgodávda

Šibitdoaktárat isket lea go golgodávda

-

-

Šibitdoavtterinstituhtta lea guorahallame lea go áigodatbuozalmasvuohta mii lea garraseabbo go dábálaččat. Eambbo beatnagat leat buohccán disdaga rájes. 

Šibitdoavtterinstituhtta lea dál iskame lea go golgodávda mii njoammu beatnagiidda, dieđiha NRK. 

Disdaga rájes leat eambbo beatnagat buohccán, buot beatnagiin leat ovdalágan dávdamearkkat, dieđiha Biebmobearráigeahčču. 

Beatnagat mat leat buohccán leat Oslos, Telemárkkus, Oarje-Agderis, Nordlánddas ja Finnmárkkus.  

 

Jápmán beatnagat

Oktiibuot leat 26 beatnagat jápmán maŋŋel go leat luhčon vara, ja vel eambbo beatnagiin leat dávdamearkkat. 

Gávccilogi beatnaga leat obduserejuvvon ja leat gávdnan bakteriijaid Providencia alcalifaciens og Clostridium ferfringens.

Muhto Sibitdoavtterinstituhtta ii leat vel gávnnahan leat go dat bakteriijat mat leat sivvan dasa. 

Dán rádjái eai leat vel gávdnan oktavuođaid dan geažil ahte lea go ahki, nálli, biebmu dahje tuvrabáiki mii dagaha dan. Ii leat vel čielggas lea go oktavuohta jápmán beatnagiid gaskka maid. 

- Advertisement -
-Almmuhus-