-Almmuhus-
OĐĐASATSearvá dálkkádat-čoahkkimii Parisas

Searvá dálkkádat-čoahkkimii Parisas

-

-

Norgga sámiid riikasearvvi nuoraidlávdegotti áirras searvá ON dálkkádatnjunnoščoahkkimii Parisas, oahppandihti eanet dálkkádatgažaldagaid birra.

Go 200 stáhta, 120 stáhtanjunnoša ja máŋga duháha organisašuvnna čoahkkanit Parisii ON dálkkádatnjunnoščoahkkimii, mii maid gohčoduvvo COP21, de oassálastte maid Norgga sámiid riikasearvvi nuoraidlávdegotti Cecilie-Kristiin Øien Thomsen (20). Son áigu eanet oahppat dálkkádatgažaldagaid, ja sávvá beassat hukset fierpmádaga eará álgoálbmogiiguin.

– Dálkkádathástalusat leat okta dain buot stuorimus hástalusain maid olmmošsohkagoddi lea deaividan, ja lea dehálaš ahte álgoálbmogat váldojuvvot vuhtii go galget dáhkát ođđa ja bissovaš dálkkádatšiehtadusa. Lea vuohččan go čuovun na stuora konferánsa, ja vuorddán oahppat ollu, lohká Thomsen.

 

Biddjo johttui 2020

Gaskkal skábmamánu 30. beaivvi ja juovlamánu 11. beaivvi, lágiduvvo ON dálkkádatnjunnoščoahkkin gos mihttu lea mearridit ođđa ja juridihkalaččat čadni šiehtadusa, mii galgá johtui bidjot jagi 2020.

Juogalágan doallogoddi

Čoahkkimis leat 100 álgoálbmogiid ovddasteaddjit, ja go sámit leat áidna álgoálbmot Europas, de vurdojuvvo ahte sámi álbmot leat Parisas dego juogalágaš doallogoddin eará álgoálbmogiidda. Sámiid bealis oassálastet Sámiráđđi arktalaš álgoálbmotguovllu sáttagottis, ja Sámedikkit, earret Ruoŧa bealde, oassálastet iežaset riikkaid sáttagottiin.

 

Oalgelágideamit

Prográmma COP21 ii leat ráddjejuvvon dušše giddejuvvon konferánssaide ja šiehtadallamiidda, muhto sisttisdoala maid «Climate Generations» báikki maid Fránska eisseválddit doaimmahit. Doppe galget oalgelágideamit, nu movt digaštallamat, máhttojuogadeamit, ságastallamat ja suohtastallamat. «Climate Generations» báikki lea rabas buohkaide, ja lea Le Bourget nammasaš báikkis Nuortadavágeahččin Parisa.

– Mun áiggun bargat eanaš álgoálbmotpaviljongas «Climate Generations» báikkis, mii lea oktasaš álgoálbmotprošeakta gos earret eará Sámiráđđi lea mielde. Paviljonga galgá doaibmat stašuvdnan álgoálbmogiidda dálkkádatnjunnoščoahkkimis, ja prošeavtta ulbmil lea ovddidit álgoálbmogiid searvama ja oasseváldima dákkár globála dálkkádatproseassain, lohká Thomsen.

 

Thomsen ávžžuha buohkaid doarjut báikkálaš dálkkádatlágidemiid, ja nu čájehit doarjaga máilmmi álgoálbmogiidda.

 

-Almmuhus-