-Almmuhus-
OĐĐASATSávvet sierra váhnenlávdegotti Sámediggái

Sávvet sierra váhnenlávdegotti Sámediggái

-

-

Sámi váhnenkonferánssas Troandimis evttohuvvui álggahit sierra váhnenlávdegotti Sámediggái, gos váhnemat besset muitalit makkár dilli lea sámegieloahpahusas miehtá Norgga.

Sissel Ann Mikkelsen váillaha lávdegotti gos váhnemiid jietna gullo. Su mielas galggášii Sámedikkis sierra váhnenlávdegoddi, mii buktá cealkámušaid iešguđet plánaide ja strategiijaide.

— Mun váillahan ahte váhnemiid jietna gullo, go árgabeaivvis leat mii, váhnemat guđet šaddet rahčat mánáideamet rivttiid ovddas. Mii šaddat rahčat oažžut sámegieloahpahusa, ja oažžut sámi mánáidgárddiid, ja rahčat oažžut iežamet mánáide saji daidda mánáidgárddiide. Dovddan dávjá ahte debáhtas gullojit duššo almmolaš ásahusat, ja ahte mii váhnemat eat beasa muitalit iežamet vásáhusaid

 

Váhnemat oidnet mii váilu
Sámi váhnenkonferánssas mii lágiduvvui Tråante2017 doaluid oktavuođas, besse Sámi váhnemat deaivvadit ja ságastit hástalusaid birra.

Mikkelsen válddii ge sáhkavuoru gos celkkii ahte váillaha dakkár lávdegotti, ja namuhii ahte Sámediggi livččii rievttes ásahus dakkára ásahit.

— Jáhkán váhnemat livčče stuora ressursa. Mii, váhnemat oaidnit mii doaibmá, ja mii ii doaimma. Mii oaidnit goas leat beare unnán sámegieloahpaheaddjit, ja oaidnit goas min mánát eai oaččo dásseárvosaš oahpahusfálaldaga go mánát geain lea duššo dárogiella.

(Ášši joatká gova vuolábealde)


Sissel Ann Mikkelsen

 

— Hástalus lea ahte dávjá gullat skuvllain ja suohkaniin ahte ii leat ruhta, ja ahte lea váttis. Dávja lea jurdilmeahttunvuohta. Go stuora našunála doaimmat biddjojit johtui, ja mii váillahit sámi oasi, de oažžut vástadussan ahte eai leat muitán ge dan. Lea lossat álo čilget ahte fálaldagat fertejit maid sámegillii, go lea min mánáid riekti, lohká Mikkelsen.

 

Sámediggeráđđeláhttu mielas

Sámediggeráđđeláhttu Lars Filip Paulsen (Olgeš) lea mielas evttohussii, ja lohká ahte Sámedikkis lea sihke nuoraidlávdegoddi ja vuorrasiidráđđi. Su mielas lea lunddolaš ahte maiddái váhnenlávdegoddi lea.

— Sihke nuoraid ja vuorrásiid jietna gullo sámedikkis, muhto váhnemiid jietna váilu. Lea buorre evttohus mii lea boahtán, lohká Paulsen.

(Ášši joatká gova vuolábealde)


Lars Filip Paulsen

Paulsen ovddasvástadussuorggit leat sihke giella ja mánáid-, nuoraid- ja bearašpolitihkka. Son ii sáhte vel lohkat maid Sámediggeráđđi boahtá bargat, go evttohus lea nu easka boahtán.

— Dá lea juoga maid ferte váldit sámediggái, ja geahččat lea go juoga maid dohkkehit, ja sihttat ásahit. In sáhte dál lohpidit ahte lea juoga maid boahtit ásahit, muhto lea juoga maid boađán váldit sámediggái ja sámedikkeráđđái ja gieđahallat sámedikkeráđiin vuosttažettiin.

 

FUG boahtá ovddidit dan

Sámi váhnenfierpmádat ja Sámi dutkanguovddáš (SESAM) lágidedje konferánssa. Vuođđoskuvlaoahpahusa váhnenlávdegoddi (FUG), Mánáidgárddiid váhnenlávdegoddi (FUB), Romssa universitehta, Finnmárkku fylkkagielda ja Nordlándda fylkkagielda leat veahkkin ruhtadan dan.

Sáhkadoalli konferánssas ja FUG lávdegoddeláhttu Henrik Henriksen Gaup lea mielas jurdagii.

— Vuođđoskuvlaoahpahusa váhnenlávdegottis galgá čoahkkin Sámedikkiin njukčamánus, ja dat lea okta gažaldat maid mii boahtit fievrridit Sámediggái. Mii boahtit maid buktit ovdán gažaldagaid mat bohte ovdán konferánssas, lohká Gaup.

(Ášši joatká gova vuolábealde)


Henrik Henriksen Gaup

Ulbmil konferánssain lei čuvgehit sámi mánáid ja váhnemiid rivttiid, arenas gos váhnemat ja fágaolbmot deaivvadit.
— Ulbmil lei juogadit buriid ja heajos vásáhusaid. Dá lea duššo álgu, ja mii áigut bargat viidásit dáinna bargguin.

Aitto lea ásahuvvon váhnenfierpmádat «Sámi váhnenfierpmádat Tråante 2017».

— Mii sávvat ahte oažžut jahkásaš ruhtadeami, ja šaddet fásta rammat. Mis galggášii hápmi mii dahká ahte mii oláhit mihtuideamet. Okta mihttu lea maid ahte galggášii eambbo báikkálaš váhnenfierpmádagat.

-Almmuhus-