-Almmuhus-
OĐĐASAT – Sápmelaš rávisolbmuide ferte nuvttá fálaldat oahppat sámegiela

– Sápmelaš rávisolbmuide ferte nuvttá fálaldat oahppat sámegiela

-

-

Sámeálbmot Bellodat árvala ahte rávisolbmuide ferte fállojuvvot nuvttá giellaoahppan bálkápermišuvnnain dahje stipeanddain.

– Sápmelaš rávisolbmuide ferte fállojuvvot nuvttá giellaoahppan bálkápermišuvnnain dahje stipeanddain. Earenomáš deaŧalaš lea ahte váhnemat, geat eai máhte sámegiela ja main leat mánát mat ohppet sámegiela mánáidgárddis ja vuođđoskuvllas, ožžot dán fálaldaga. Ná oažžut mii eanet giellageavaheddjiid ja giellaarenaid mat nannejit giela, čállá Sámeálbmot Bellodat (SáB) preassadieđáhusas.

 

– Sámediggi ferte dán sihkkarastit

Dán árvala SáB Ávjovári válgabiirres. Olbmot geat válljejit dáid fálaldagaid, fertejit oažžut daid nuvttá.

Bellodaga vuosttaševttohas Ávjovári válgabiirres, Iŋggos Máhte Jovnna/John Henrik Eira, oaivvilda ahte Sámediggi ferte sihkkarastit ahte dákkár prográmma álggahuvvo go NAČ 2016:18, VÁIBMOGIELLA čuovvoluvvo.

– Mii oaivvildat ahte Sámi allaskuvla ja sámi giellaguovddážat sáhttet dákkár prográmma buoremusat čađahit. Danin ferte fálaldat hábmejuvvot ovttas allaskuvllain ja giellaguovddážiiguin, lohká Eira.

Eira čujuha ahte Sámeálbmot Bellodaga prográmma lea ásahuvvon sápmelaš árvvuid vuođul. Sámegiella lea deaŧálaš oassi sápmelaš vuođđoárvvuin.

 

Árvalit guovtteoasat prográmma

NAČ 2016:18, VÁIBMOGIELLA árvala álggahit lagabui 30 gielladoaimma. Ja okta dain ferte leat sápmelaš rávisolbmuid várás, guđet háliidit nannet iežaset giellamáhtolašvuođa.

Ávjovári SáB/SfP árvala prográmma mii lea guovtti oasis.

Vuosttaš prošeakta lea sámegielat sápmelaččaide oahpahit sámegiela lohkat ja čállit.

– Min válgabiirres, Ávjováris, leat dál ollu sápmelaččat geain lea earenoamáš buorre sámegiella, muhto ollugat dáin eai loga ja čále sámegillii. Dáid gaskkas gávdnojit olbmot main lea alla akademalaš oahppu, lohká Eira.

 

Oaivvilda dehálažžan ahte váhnemat maid ohppet

Eira lohká ahte ná mii massit ollu buriid muitalusaid ja deaŧálaš girjjálašvuođa sámegillii go olbmot eai máhte sámegillii čállit.

Dánin lea deaŧalaš ahte dát joavku oažžu fálaldaga oahppat lohkat ja čállit sámegiela.

Nubbi prošeakta lea dárogielat sápmelaččaid várás.

– Ollu sápmelaččain, geat eai máhte sámegiela, lea garra dáhttu oahppat sámegiela. Sii barget garrasit dan badjelii ahte mánát galget oahppat sámegiela. Danin lea earenoamáš deaŧálaš ahte dát váhnemat ožžot geasuheaddji fálaldaga nu ahte ovdamearkka dihtii ekonomiija ii galgga árrit sin sámegiela oahppamis. Jus váhnemat ohppet sámegiela, de sáhttet sii čuovvolit mánáid giellaoahppma maiddái ruovttus. Ná šaddá sámegiella lunddolaš oassin mánáid ja váhnemiid árgabeaivvis, deattuha Iŋggos Máhte Jovnna.

 

- Advertisement -
-Almmuhus-