-Almmuhus-
KULTUVRASámi-sogalaš Helene Uri čállá dovdduid birra 

Sámi-sogalaš Helene Uri čállá dovdduid birra 

-

-

Vihtta jagi dás almmuhii Helene Uri girjji «Rydde ut»mas son guorai ruovttoluotta iežas sámi ruohtasiidda. Dán čavčča lea son almmuhan ođđa girjji.  

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

-Almmuhus-