-Almmuhus-
OĐĐASATSámi pedagogalaš fágabeaivvit Tråanttes dán jagi

Sámi pedagogalaš fágabeaivvit Tråanttes dán jagi

Journalista

-

-

Sámi pedagogalaš fágabeaivvi lágiduvvojit jahkásaččat, ja dán jagi leat Oarjel-Sámis.

Golggotmánu 18. ja 19. beaivvi lágiduvvojit fágabeaivvit Tråanttes, mii lea Sámi erenoamášpedagogalaš bálvalusaid (SEAD) ja Sámi oahpahusa nášunálaguovddáža ovttasbargu. Dan ovttasbarggu gohčodit SEAF.

Lea logi jagi áigi go maŋemus lágiduvvojedje dat fágabeaivvit Oarjel-Sámis. Dalle lágiduvvojedje Plassjes.

 Fágabeivviide čohkkejit buot oahpahusásahusaid, ja mihttu lea ovddidit giela, identitehta ja kultuvrra sámi mánáid ja nuoraid várás.

Fágabeivviid olis oaivvildit SEAF bealis ahte lea buorre arena ságastallat iešguđetlágan hástalusáid mánáid bajásšaddama dáfus riikarájiid rastá.

SEAD jođiheaddji lea dál Ellen-Marit Oskal Gaup.

-Almmuhus-