-Almmuhus-
OĐĐASAT– Sámi mánát ožžot albma heajos juovla­skeaŋkka

– Sámi mánát ožžot albma heajos juovla­skeaŋkka

-

-

Evttohus rievdadit Oslo Sámi mánáidgárddi jođiheami vuorjašuhttá sámediggeáirasa.  Son gohčoda evttohusa albma heajos juovlaskeaŋkan sámi mánáide. 

Seastin dihte ruđa lea Oslo gávpotoassi Grünerløkka evttohan gáržžidit Cizáš sámi mánáidgárddi jođiheami. Oslo Sámi Searvvi jođiheaddji ja Norgga Sámiid Riikkasearvvi sámediggeáirras Tor Gunnar Nystad vuorjašuvvá.

Nystad oaivvilda ahte ON álgoálbmotgiellajagi livččii lunddolaš eanet áŋgiruššat sámi mánáidgárdefálaldaga várás Oslos.   

– Sámi mánát ožžot baicca albma heajos juovlaskeaŋkka suohkanis, dál loahpas dán jagi go álgoálbmogiid giela galgat ávvudit ja nannet, dadjá Tor Gunnar Nystad preassadieđáhusas man Norgga Sámiid Riikkasearvi lea almmuhan.  

Deattuha suohkana geatnegasvuođa

Nystad háliida deattuhit ahte gávpotráđi bellodagat Bb, SG ja MDG iežaset gávpotráđđejulggaštusas leat dadjan ahte Oslos lea oaivegávpogin earenoamáš geatnegasvuohta sámegiela, sámi kultuvrra ja identitehta várás.   

– Dál fertejit gávpotráđđebellodagat čuovvulit iežaset julggaštusa, ja doarjut sámi mánáidgárddi. Bb, SG ja MDG áigot váldit iežaset julggaštusa duođas, ja nannet iige gáržžidit sámi mánáidgárdefálaldaga ja sámi mánáid ja váhnemiid fálaldagaid Oslos, dadjá Nystad.  

Čuoččuha rihkkon šiehtadusa

Nystad čujuha maiddái dasa ahte Oslo suohkan lea rihkkon sin ovttasbargošiehtadusa Sámedikkiin.

Loga maid: Oslo sámi mánáid­gárddi boahtte­áigi áitojuvvon

– Oslo suohkanis lea Sámedikki ovttasbargošiehtadusa bokte geatnegasvuohta ovddidit mánáidgárdefálaldaga mánáide Oslos, geain lea sámi duogáš. Čuohppamat mánáidgárddi hálddahusas lea čielgasit dán mihttomeari rihkkun, dadjá Tor Gunnar Nystad.

Evttohit sirdit dárogielat mánáidgárdái

Gávpotoasi evttohus lea čuohppat dan oasi mánáidgárdejođiheaddji virggis mii manná hálddahussii ja baicce sirdit mánáidgárddi hálddahusa Biellevuegården vuollásažžan, dárogielat mánáidgárdái mii lea das bálddas.

– Mánáidgárddi geavaheaddjit leat fuolas das maid čuohppan mearkkaša sihke hálddahuslaččat ja mánáidgárddi fágalaš kvalitehtii, gos juo váilot olbmot ja resurssat. Ballu lea ahte mánáidgárdi dál 33 jagi maŋŋá, áidna sámi mánáidgárdin Østlanddas, gáržžiduvvo sámi ossodahkan dárogielat mánáidgárdái, loahpaha Nystad. 

-Almmuhus-