-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATSámi mállásat Sámi álbmotbeaivvi

Sámi mállásat Sámi álbmotbeaivvi

-

-

Sámi álbmotbeaivi doalut álge Kárášjogas tiibmu 12.00 ja bistet gitta beal čieža rádjái. 

Lei 1992:s go Sámekonferánssa mearridii ahte guovvamánu guđát beaivi galgá leat Sámi álbmotbeaivi. Beaivi ávvuduvvui vuosttaš geardde 1993. Lea 99 jagi dassái go Elsa Laula Renberg bovdii máttimus oasis gitta davimus oassái sápmelaččaid Sámis boahtit Troandimii doallat riikkačoahkkima. 

 – Lean dáppe davvin čoahkkimis ja heivii nu bures finastit Kárášjogas. Boahtte jagi ávvudat 100 jagi ja dalle mii ávvudat Elsa Laula Renberg. Mii leat bargamin teáhterčájálmasain Elsa Laula Renberg birra Åarjelhsaemien Teatere ja mii čájehuvvo 100 jagi ávvudoaluin Troandimis, lohká Åarjelhsaemien Teatere buvttadeaddji ja teáhtermielbargi Ada Einmo Jürgensen gean Ávvir deaivá Kárášjoga valáštallanviesus gos Sámi álbmotbeaivvi doalut lágiduvvojit. 

 

Soma ávvudit

Muhtin beavddis lea Iŋgos Máhte Risten / Risten Ánne Eira čohkkámin, lea áiddo geargan borramin sámemállása, bierggu, gumposiid, ađđamat ja buđehiid ja liema. 

– Lean boahtán deike ávvudit dan mii geavai Troandimis 1917:s ja justa dán beaivvi lea Elsa Laula Renberg hui áigeguovdilis nisu. Fitnen ipmilbálvalusas árabut, muhto ledje unnán olbmot, lohká Iŋgos Máhte Risten.

 Lohká soaitá leat go beaivi lei lávvardaga alde, eaige lean skuvlamánát ja oahpaheaddjit ja dasa lassin buolaš, 20 buolašceahkki.  


Guokte guosse borramin sáme mállása, gurot bealde Ole Bjørn Tellefsen ja Iŋgos Máhte Risten/ Risten Ánne Eira. Govven: Astrid Helander 

 

Ii livčče galgan buollašamos áiggi

Ole Bjørn Tellefsen lea borramin sámemállása, lohká veahá váttis oažžut heggii borramuša plastihkagáffaliin, muhto jus ii doama, de manná dat ge. Muitala iežas vuos fitnan kirkus, ja dál go lea mállása borran, de áigu velá fitnat oastimin alcces káfe ja gáhkuid. 

– Lea dehálaš ávvudit sámi álbmotbeaivvi, čalmmustahttit ahte sápmelaččat leat sierra álbmot ja ahte sis lea sierra álbmotbeaivi. Lea áibbas earálágan ávvudeapmi go miessemánu 17. beaivi. Ii livčče galgan buollašamos áiggi, muhto lea buorre fitnat márkanis earáiguin deaivvadit, lohká Ole Bjørn Tellefsen. 

 

Šiljus

Váhnemat lágidedje stohkosiid mánáide Kárášjoga Valáštallanšiljus, ledje sihke goikketbálkun, njoarosteapmi ja njealjis ovtta sabetpára alde čuoigamin.

 

 

-Almmuhus-