-Almmuhus-
KULTUVRASámi girjjálašvuohta máilmmi stuorámus girjemeassuide

Sámi girjjálašvuohta máilmmi stuorámus girjemeassuide

Journalista

-

-

Sámediggeráđđi addá 200 000 ruvnno doarjjan Sámi Lágádus- ja Aviisasearvái SÁLAS:i searvat Frankfurter Buchmesse nammasaš doaluide.

2019:s lea Norga ožžon rolla Frankfurtta girjemeassuid guosseriikan, mii mearkkaša ahte Norga beassá čalmmustahttit iežas girjjálašvuođa ja kultuvrra girjemeassus.

SÁLAS lea ovttasbargguin NORLA:in, mii organisere Norgga searvama Frankfurttas 2019:s, sihkkarastán ahte maiddái sámi girjjit ja girječállit leat ovddastuvvon.

Dan oktavuođas galget jorgaluvvot dihto sámi girjjit eaŋgalasgillii nu gohčoduvvon geahččalanjorgalemiin oainnusmahttin dihtii sámi girjjálašvuođa máilmmi publikummii.

– Sámi girjjálašvuohta lea oassi Norgga girjjálašvuođa árbbis. Dát addá áidnalunddot vejolašvuođa gaskkustit ja oainnusmahttit sámi girjjálašvuođa ja servodatdigaštallama olles máilbmái, dadjá sámediggeráđđi Henrik Olsen preassadieđáhusas.

 

Bivnnuhis girjemeassut

Girjemeassut Frankfurtas árvvoštallojuvvojit máilmmis deaŧaleamos girjemeassun, mat lágiduvvojit juohke jagi golggotmánus.

Girjemeassuin lávejit fitnat eanet go 300 000 guossi geat bohtet čuođi riikkas, 7000 lágádusa ja 10 000 journalistta.

Sámediggeráđđi addá SÁLAS:i 200 000 ruvnno doarjjan vai beassá searvat Frankfurtta girjemeassuide.

– Sámi lágádusaide lea deaŧalaš beassat searvat nana deattuin dánlágan stuorra riikkaidgaskasaš girjjálašvuođa arenai. Dát addá sámi girjjálašvuhtii stuorra vejolašvuođaid ja dan geažil lean mun hui ilus, dadjá sámediggeráđđi.

-Almmuhus-