-Almmuhus-
KULTUVRASámi filbmabeaivi Plassjes

Sámi filbmabeaivi Plassjes

-

-

Plassje kino lágida sámi filbmabeaivvi, gos čájehit duššo sámi filmmaid.

Skábmamánu 11. beaivvi lea vuosttaš sámi filbmabeaivi Plassje kinos. Dan beaivvi čájehuvvojit sámi filmmat, ja erenoamážit lulli-sámi filmmat.

Sii fállet mánáidprográmma mas leat oanehisfilmmat ja dokumentárafilmmat.

Leat Raasten rastah, Aajege ja Plassje Kino mat lágidit sámi kinobeaivvi, ja dáhpáhus lea oassin Tråante2017 ávvudeamis.

 

Sámi filmmat

Dan lávvordaga besset Plassjes oaidnit olu sámi filmmaid, ja dat čájehuvvojit beaivvi miehtá olles golmma šearpmas. Plassje sámi váhnenfierpmádat ráhkada sámi biepmu maid guossit besset borrat. Filbma čájehemiide bohtet maid rešissevrrat ja neavttárat, mat muitalit filmma birra.

Earret eará Lene Cecilie Sparrok guhte neaktá Sameblod filmmas. Son oassálastá filbmabeivviide olles beaivvi, ja galgá maid muitalit filmma birra ovdal go čájehuvvo.

-Almmuhus-