-Almmuhus-
OĐĐASATSámi biebmu vuorrasiidda

Sámi biebmu vuorrasiidda

-

-

Ráđđehus áiggošii buoridit vuoras olbmuid borramušfálaldaga, ja áigot movttiidahttit dearvvašvuođabargiid stellet lagas guovllu borramušaid sidjiide.

 – Buorit borramušat leat vuođđun buori dearvvašvuhtii ja buori ealli­mii. Mihttu livččii oažžut vuorrasiidda buoret biepmu, eastadit vuorra­siid nealgumis ja lasihit dákkár fágamáhtu sidjiide geat barget boarrásiid­divššus, dadjá eana­doallo- ja biebmoministtar Bård Hoksrud.

 

Álttás váldet ovdan sámi borramušaid

Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta lágida oktiibuot guhtta movttidahttinčoahkkima boarrá­siid­divššu bargiide. Dat leat oaivvil­duvvon erenoamážit bargiide geat dikšot vuoras olbmuid ja sidjiide geat gohkkejit vuoras olbmuide biepmu.

Álttás lea dát čoahkkin golggotmánu 6. beaivvi, ja oassi lea sámi borramuša birra. Dát bargu gullá Leve Hele Livet-vuorrasiid reforbmii man ráđđehus lea álggahan, mas vuorasolbmuid borramuš lea hui guovddážis.

 

-Almmuhus-